Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2009 / listopad 2009 / Dni Otwarte dla Projektodawców PO KL „POMOCNA DŁOŃ”

Dni Otwarte dla Projektodawców PO KL „POMOCNA DŁOŃ”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniach 16–18 grudnia 2009 r. zorganizował DNI OTWARTE DLA PROJEKTODAWCÓW PO KL „POMOCNA DŁOŃ”.

Zaprosiliśmy firmy, instytucje, organizacje, które zamierzają aplikować o środki Kapitału Ludzkiego w Małopolsce.  

Akcja „Pomocna dłoń” obejmowała:

  • konsultacje indywidualne prowadzone przez pracowników WUP oceniających projekty;
  • konsultacje z opiekunami projektów nadzorującymi ich realizację;
  • konsultacje w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL;
  • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowania projektu.

 

 

Równocześnie prowadzone były prezentacje na temat:

  • sposobu wyboru projektów PO KL i funkcjonowania Komisji Oceny Projektów w WUP Kraków;
  • analizy najczęściej popełnianych błędów we wnioskach;
  • praktycznych wskazówek dotyczących realizacji projektów;
  • zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
  • harmonogramu i warunków konkursów ogłaszanych w ramach PO KL w 2010 r.

 

 

Projektodawcy mogli dowiedzieć się, jak poprawnie przygotować wniosek o dofinansowanie projektu, a także uzyskać informacje na temat kryteriów uwzględnianych przy jego ocenie.
Podczas Dni Otwartych można było wyjaśnić wątpliwości dotyczące zasad obowiązujących w poszczególnych konkursach PO KL ogłaszanych przez WUP w Krakowie.

Uczestnicy akcji „Pomocna dłoń” mieli również możliwość skonsultowania przygotowanych wniosków z doradcami Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego z Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa i Oświęcimia.