Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2009 / grudzień 2009 / Konferencja prasowa - Dni Otwarte PO KL "Pomocna Dłoń"

Konferencja prasowa - Dni Otwarte PO KL "Pomocna Dłoń"

W dniu 17 grudnia br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyła się konferencja prasowa podsumowującą wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce - co udało się zrobić w 2009 roku oraz plany na rok najbliższy.

Konferencja związana była tematycznie z organizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Dniami Otwartymi PO KL "Pomocna Dłoń" 16-18 grudnia 2009 r.

Wydarzenie skierowane było do projektodawców Kapitału Ludzkiego w Małopolsce. W trakcie Dni Otwartych pracownicy WUP Kraków przedstawili zasady ubiegania się o dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbywały się prelekcje, spotkania oraz konsultacje indywidualne.

Już dziś możemy powiedzieć o ogromnym zainteresowaniu wydarzeniem - prawie 300 osób zgłosiło chęć udziału w Dniach - rozpoczął konferencję Andrzej Martynuska - dyrektor WUP Kraków.

 

 

Dyrektor  podkreślił również, że: Małopolska na lata 2007-2013 otrzymała ponad 2,5 mld zł. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację społeczną, zawodową i edukacyjną. Od początku realizacji Programu zawarto 1 102 umowy na łączną kwotę ponad 831 mln zł. W ramach zawartych umów projektodawcy wydatkowali do tej pory 330 mln zł. Obecnie udział w projektach zakończyło już prawie 70 tys. uczestników".

Dni Otwarte były okazją do omówienia przez projektodawców swoich pomysłów na realizacje projektu oraz skonsultowania wniosków. Dlatego porad udzielali również pracownicy Regionalnych Ośrodków EFS z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza oraz Oświęcimia, którzy na co dzień bezpłatnie szkolą oraz pomagają napisać wniosek.

To  bardzo ważne, aby zrozumieć, że dla osoby oceniającej wniosek o dofinansowanie zapisy w formularzu są jedynymi informacjami, które świadczą o przydatności projektu dla małopolskiego rynku pracy, jego zgodności z założeniami czy kryteriami programu. Dlatego tak ważne jest, aby umiejętnie przelać pomysły na papier - wniosek aplikacyjny. Musimy zrozumieć, że to, co nam się czasami wydaje jasne i zrozumiałe, może być nieczytelne dla innych. Dlatego właśnie wniosek wymaga precyzyjnego, szczegółowego opisania swoich pomysłów na rozwój zasobów ludzkich w Małopolsce - podkreślił dyrektor WUP Kraków.