Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2010 / listopad 2010 / Dialog społeczny w polityce uczenia się przez całe życie w Małopolsce

Dialog społeczny w polityce uczenia się przez całe życie w Małopolsce

16 listopada 2010 r. odbyło się w Krakowie spotkanie Prezydium Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia z Prezydiami powiatowych rad zatrudnienia.

Było ono podyktowane chęcią stworzenia w Małopolsce systemu wymiany informacji i współpracy instytucji dialogu społecznego w obszarze rynku pracy. Jak zauważył Marek Piwowarczyk – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie, inicjator spotkania – system taki byłby rozwiązaniem innowacyjnym w skali kraju, ustawa nie zapewniła bowiem mechanizmów prowadzenia spójnych działań rad w powiatach i w województwach.

Wstępem do dyskusji było wystąpienie Małgorzaty Dudziak – kierownika Zespołu ds. realizacji projektu „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń”, która przedstawiła założenia regionalnej polityki uczenia się przez całe życie, opartej na dialogu społecznym. Zwróciła uwagę m.in. na potrzebę promowania postawy uczenia się przez całe życie, czemu służą m.in. program Edukacyjna Gmina Małopolski i uruchamiany od 1 grudnia 2010 r. regionalny serwis o usługach edukacyjno – szkoleniowych www.pociagdokariery.pl.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że dla sprawnego działania na poziomie lokalnym i regionalnym oraz dla skutecznej komunikacji z instytucjami centralnymi niezbędna jest ścisła współpraca powiatowych rad zatrudnienia z wojewódzką. Wskazali również tematy wspólne dla rad obu szczebli, tj. opiniowanie uruchamiania nowych kierunków kształcenia, zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców w Małopolsce, czy propozycji zmian ustawowych w zakresie rynku pracy. Na zakończenie ustalono zasady wymiany informacji dotyczących najważniejszych dla regionu tematów z zakresu kształcenia ustawicznego. Prezydia powiatowych rad zatrudnienia będą otrzymywać na bieżąco materiały dotyczące m.in. badania losów absolwentów szkół zawodowych, „Barometru Zawodów”, „Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych”, czy wreszcie potwierdzania kwalifikacji zdobytych drogą nieformalną.