Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2010 / listopad 2010 / Jak to się robi w Belgii?

Jak to się robi w Belgii?

24 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielkami instytucji publicznych belgijskiego regionu Walonia.

Do Krakowa przyjechały: Sigrid Dieu z FOREM – instytucji zajmującej się zatrudnieniem i kształceniem oraz Catherine Tellier z IFAPME – Instytutu Kształcenia Ustawicznego Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Uczestników i gości z Walonii przywitał Andrzej Martynuska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który wyraził nadzieję, że spotkanie stanie się doskonałą okazją do zapoznania się z belgijskimi dobrymi praktykami w zakresie kształcenia ustawicznego, m.in. zagadnieniem bonów edukacyjnych i potwierdzaniem kwalifikacji nabytych drogą nieformalną. W ramach warsztatu „Rynek pracy i kształcenie ustawiczne” Sigrid Dieu mówiła o miejscu walońskich publicznych służb ds. kształcenia zawodowego w belgijskim systemie edukacji oraz zaprezentowała działania FOREM-u w kontekście Planu Marshal.2 Vert. Jest to plan rozwoju ekonomicznego i integracji socjalnej w Walonii, na który składają się m.in.: współpraca instytucji działających w sferze edukacji, kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego, zwiększanie konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw, a także wspieranie tworzenia przedsiębiorstw i miejsc pracy w regionie. Catherine Tellier podczas warsztatu „Przedsiębiorczość i szkolenia” mówiła natomiast o projekcie „Duch przedsiębiorczości”, obejmującym szkolenia w zakresie tworzenia małych i średnich firm. W dyskusji kończącej spotkanie zastanawiano się nad możliwościami dalszej współpracy między polskimi i belgijskimi partnerami.

Warto wspomnieć, że z walońskich doświadczeń postanowili skorzystać również nasi słowaccy koledzy. W spotkaniu uczestniczył Miro Redaj – dyrektor oddziału Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni.

Spotkanie odbyło się dzięki współpracy pomiędzy rządami Polski i Walonii, określonej na lata 2008-2010.