Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2010 / listopad 2010 / Kształcenie zawodowe na potrzeby lokalnego rynku pracy

Kształcenie zawodowe na potrzeby lokalnego rynku pracy

15 listopada 2010 r. w Mielcu odbyło się spotkanie dotyczące współpracy instytucji z Małopolski i Podkarpacia w obliczu programowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego.

Wymieniono informacje na temat przedsięwzięć realizowanych w zakresie kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu w obu regionach.

O tym, jak instytucje współpracują ze sobą w Małopolsce, mówił Andrzej Martynuska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który zaprezentował działania Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, będącego przykładem dobrej kooperacji w prowadzeniu regionalnej polityki uczenia się przez całe życie. W ramach Partnerstwa realizowane są oczywiście działania z zakresu kształcenia zawodowego, które przedstawił Marek Filipczyk – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Z kolei Zdzisław Nowakowski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu podzielił się doświadczeniami na temat współpracy z przedsiębiorcami w zakresie dostosowania kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy na podstawie realizowanych projektów: „Nauczyciele kształcenia zawodowego wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy” oraz „Chcę się uczyć i pracować”.

Podczas dyskusji zastanawiano się nad możliwościami współpracy w zakresie kształcenia zawodowego między Małopolską a Podkarpaciem. CKPiDN chętnie skorzysta z doświadczeń Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, aby móc je zastosować w budowaniu podobnych struktur na Podkarpaciu. Obydwie strony wyraziły też chęć podjęcia wspólnych działań, które doprowadzą do stworzenia systemu potwierdzania kwalifikacji nabytych drogą nieformalną.

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu „Małopolskie Partnerstwo Instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.