Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2010 / listopad 2010 / Małopolskie gminy inwestują w rozwój obywateli

Małopolskie gminy inwestują w rozwój obywateli

Zakończyła się Edycja 2010 programu „Edukacyjna Gmina Małopolski”, organizowanego w ramach „Małopolskiego partnerstwa instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń”.

Na tegoroczną edycję złożyły się trzy konkursy, promujące uczenie się przez całe życie w małych społecznościach lokalnych. W pierwszym z nich: „Edukacyjna Gmina Małopolski 2010" wyłoniono gminy najbardziej aktywne w dziedzinie inicjatyw wspierających podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przez obywateli. Zwyciężyła gmina Gorlice, doceniona m.in. za projekt pn. „Szansa pracy - nadzieją na lepsze jutro", którego celem jest zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców pomiędzy 25. a 44. rokiem życia, m.in. poprzez kursy i szkolenia dokształcające, a także stworzenie przestrzeni dla ambitnych kobiet, chcących połączyć życie rodzinne z własnym biznesem. II miejsce zajęła gmina Tokarnia, III - gmina Kęty. Konkurs rysunkowy „Od zabawy do nauki" skierowany był do uczniów klas I do III szkół podstawowych, natomiast konkurs literacki - do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W sumie na oba konkursy nadesłano prawie 600 prac, co świadczy o dużym zainteresowaniu młodych ludzi problematyką uczenia się przez całe życie.

Podczas Gali „Rozwiń swoją gminę", która odbyła się 16 listopada 2010 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, wręczono nagrody laureatom wszystkich trzech konkursów. Nagrodę dla Edukacyjnej Gminy Małopolski 2010 odebrał z rąk Romana Ciepieli - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego wójt gminy Gorlice - Ryszard Guzik. Uczestnicy uroczystości obejrzeli film o inicjatywach gorlickiego samorządu w zakresie wspierania rozwoju i kształcenia mieszkańców.

Marszałek Ciepiela jako Przewodniczący Rady Programowej Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego zapraszał do współpracy w Partnerstwie kolejne instytucje. „W większej grupie będziemy skuteczniejsi w działaniu" - przekonywał. Z kolei Andrzej Martynuska - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie podkreślał, dlaczego tak ważna dla Małopolski jest współpraca instytucji w zakresie uczenia się przez całe życie. „Edukacja to najskuteczniejszy sposób walki z bezrobociem" - mówił. „Lepiej wykształceni obywatele mają mniejsze problemy ze znalezieniem pracy. Warto więc pomóc im w podnoszeniu kwalifikacji, bo zyskują nie tylko oni sami, ale także region".

Do młodych zwrócił się natomiast Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. „Mając wszechstronne wykształcenie i znając języki obce będziecie mogli pracować w każdym zakątku Europy, w zawodach, jakie chcecie wykonywać i do których jesteście przygotowani. Wszędzie będziecie mogli czuć się obywatelami pierwszej kategorii. Wiedza jest waszym kapitałem na przyszłość" - przekonywał i jednocześnie ostrzegał: „Nie zmarnujcie swojej szansy".

Na zakończenie Karina Lipiarska - brązowa medalista Mistrzostw Świata seniorek w łucznictwie mówiła o tym, jak gmina, z której pochodzi, wspierała jej karierę sportową, co zaowocowało wieloma sukcesami: „Najważniejszym z nich jest zaliczenie mnie do grona zawodniczek rokujących start w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć w kadrze. Jeżeli tak się stanie, będzie to również zasługa władz samorządowych, bez pomocy których byłoby mi trudno rozpocząć karierę sportową".

Galę poprzedziły warsztaty z zakresu uczenia się przez całe życie dla nauczycieli, uczniów oraz pracowników samorządowych, a w przerwie można było obejrzeć wystawę projektów zrealizowanych w ramach inicjatyw oddolnych, finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na zdjęciach:

  • Wójt Edukacyjnej Gminy Małopolski 2010 - Ryszard Guzik (w środku) oraz (od lewej): Andrzej Martynuska, Kazimierz Barczyk, Roman Ciepiela i Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty
  • Laureaci konkursu „Od zabawy do nauki"
  • Laureaci konkursu literackiego
  • Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.