Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2010 / listopad 2010 / Realizacja polityki regionalnej w zakresie kształcenia ustawicznego

Realizacja polityki regionalnej w zakresie kształcenia ustawicznego

25 listopada 2010 roku odbyło się spotkanie Instytucji Kluczowych w ramach kwartalnych spotkań: „Koordynacja kształcenia ustawicznego w regionie”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń”.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Punktem wyjścia do dyskusji na temat Polskich Ram Kwalifikacji (szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć na stronie www.kwalifikacje.org.pl/dokumenty) była prezentacja Małgorzaty Dudziak z „Małopolskiego partnerstwa instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń”.

Następnie rozmawiano o projekcie modelu „Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych”, które już niedługo staną się narzędziem wpływającym na podwyższenie jakości usług szkoleniowych, świadczonych w Małopolsce, a także zastanawiano się nad możliwym harmonogramem ich wdrażania w 2011 roku.
Omawiano również Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2010-2020 pod kątem zapisów dotyczących kształcenia ustawicznego. Na koniec dyskutowano na temat bieżących wspólnych działań na rzecz rozwoju kształcenia ustawicznego oraz podsumowano te, które zostały zrealizowane w 2010 roku.