Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2010 / grudzień 2010 / Dyskusja o Krajowych Ramach Kwalifikacji

Dyskusja o Krajowych Ramach Kwalifikacji

W piątek 10 grudnia przedstawiciele Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego spotkali się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, aby porozmawiać o Krajowych Ramach Kwalifikacji.

Spotkanie wpisuje się w debatę społeczną na temat modelu KRK, przygotowywanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Do Krakowa przyjechała dr Agnieszka Chłoń - Domińczak, kierująca w Instytucie pracami zespołu ekspertów, zajmujących się projektem: „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie".

Dr Domińczak mówiła m.in. o kontekście europejskim Krajowych Ram Kwalifikacji, a także o możliwościach, jakie niesie za sobą ich wdrożenie w Polsce: „Krajowe Ramy to narzędzie służące zmianie sposobu oceny i postrzegania zdobywanych kwalifikacji: z perspektywy procesu uczenia się na jego efekty. Umożliwiają opis kwalifikacji i kompetencji jako efektów uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego. Natomiast Krajowy Rejestr Kwalifikacji pozwala na objęcie różnorodnych ścieżek dochodzenia do określonego poziomu kwalifikacji, rozpoznawalnego w Polsce oraz w Europie".

Zwróciła również uwagę na fakt, że Krajowe Ramy Kwalifikacji stawiają osobę uczącą się w centrum zainteresowania systemu edukacji i szkoleń m.in. poprzez określenie dla niej jak najszybszej ścieżki dojścia do osiągnięcia pożądanego poziomu kwalifikacji w oparciu o już zdobyte kwalifikacje i kompetencje, umożliwienie odpowiedniego odniesienia i porównania osiągniętych kwalifikacji z perspektywy rynku pracy i systemu edukacji, zarówno w Polsce, jak i w Europie, wspieranie w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru dalszej formy edukacji dla dojścia do pożądanych kwalifikacji, a także ułatwianie innym rozpoznania kwalifikacji nabytych przez tę osobę (m.in. pracodawcom w kraju i za granicą). Na koniec zaprezentowała harmonogram prac wdrożeniowych modelu KRK.

W dyskusji o możliwościach uczynienia z Krajowych Ram Kwalifikacji efektywnego narzędzia wspierania rozwoju uczenia się przez całe życie na poziomie regionalnym wzięli udział m.in.: prof. Grażyna Prawelska - Skrzypek i dr Justyna Bugaj z UJ, Maria Krysakowska z Kuratorium Oświaty w Krakowie, Bożena Mayer - Gawron - dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, Marek Filipczyk - dyrektor krakowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego, a także dyrekcja i pracownicy WUP w Krakowie.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń" WUP Kraków.