Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2010 / grudzień 2010 / Konserwator – nowy projekt WUP Kraków

Konserwator – nowy projekt WUP Kraków

30 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie realizacji projektu „Konserwator – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.

Jego celem jest zaktywizowanie osób mających szczególne problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Osobom tym zaproponowane zostanie zatrudnienie subsydiowane bądź też uczestnictwo w stażach zawodowych.

Część uczestników zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe w trakcie organizowanych szkoleń, natomiast wszyscy uzyskają wiedzę i umiejętności poruszania się na rynku pracy. Zakłada się, że staże zawodowe i zatrudnienie subsydiowane będą organizowane przez samorządowe instytucje kultury oraz gminy realizujące zadania związane z ochroną substancji zabytkowej i dziedzictwa kulturowego na terenie swojego działania.

Projekt, który będzie realizowany w latach 2011-2013 (trzy edycje) pozwoli na aktywizację łącznie 520 osób.

Harmonogram działań pierwszej edycji:

  • styczeń - luty 2011 - organizacja konkursu na wyłonienie organizatorów zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych i wybór organizatorów
  • luty - marzec 2011 - rekrutacja osób bezrobotnych
  • kwiecień 2011 r. - rozpoczęcie staży zawodowych i zatrudnienia subsydiowanego.

Wojewódzki Urząd Pracy jako realizator projektu będzie na bieżąco informować na swojej stronie internetowej o kolejnych czynnościach związanych z realizacją projektu. Szczegółowa informacja o nich dotrze do wszystkich zainteresowanych dzięki przewidywanych działaniom promocyjno-informacyjnym.