Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2010 / grudzień 2010 / Nowy skład Zarządu Województwa Małopolskiego

Nowy skład Zarządu Województwa Małopolskiego

W czwartek, 2 grudnia, odbyła się pierwsza sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego IV kadencji. 39 radnych wybrało Prezydium Sejmiku i Zarząd Województwa Małopolskiego.

Marszałkiem Małopolski został Marek Sowa, wicemarszałkami: Wojciech Kozak i Roman Ciepiela, członkami Zarządu: Stanisław Sorys i Witold Latusek. Funkcję przewodniczącego Sejmiku będzie pełnić Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczącego - Renata Godyń-Swędzioł.

Źródło: www.malopolskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest jednostką samorządu terytorialnego Województwa Małopolskego.

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie kieruje Dyrektor. Jest on odpowiedzialny przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego, który jest jego przełożonym służbowym, w zakresie wszystkich spraw należących do jego kompetencji.