Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2010 / grudzień 2010 / Od spotkania do składania wniosków w ramach POKL

Od spotkania do składania wniosków w ramach POKL

W czwartek 9 grudnia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z cyklu „Od spotkania do składania wniosków w ramach POKL”. Zaproszenie wystosowało Stowarzyszenie "Na śliwkowym Szlaku".

Celem spotkania było przybliżenie tematyki związanej z możliwościami wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Uczestnikami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Iwkowa, powiatu brzeskiego oraz z powiatu limanowskiego. W trakcie spotkania przedstawiono zagadnienia dotyczące POKL w szczególności wsparcia w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL, poszczególnych części wniosku podlegających ocenie merytorycznej, procedur wyboru projektów oraz najczęściej popełnianych błędów formalnych i merytorycznych.

Spotkanie było okazją do wyjaśnienia wielu kwestii i pytań związanych z aplikowaniem o środki w ramach PO KL. Aktywność uczestników wyrażała się poprzez licznie zadawane pytania, które dotyczyły min.: uzasadnienia potrzeby realizacji projektu, sposobu opisu działań w projekcie, definiowania rezultatów projektu oraz metod ich badania, możliwych form zatrudniania personelu w projekcie, cross-financingu, kosztów pośrednich. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów promocyjno-informacyjnych dot. POKL.