Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2010 / grudzień 2010 / Od spotkania do składania wniosków w ramach POKL

Od spotkania do składania wniosków w ramach POKL

20 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu „Od spotkania do składnia wniosków w ramach POKL”, które zostało zorganizowane na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

20 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu „Od spotkania do składnia wniosków w ramach POKL”, które zostało zorganizowane na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Tarnowie.  W jego trakcie, pracownicy WUP w Krakowie ZZ w Tarnowie udzielali informacji w zakresie aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności dotyczących oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 


Przedstawiono informacje dot. typów wsparcia możliwych do realizacji w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL, omówiono kolejne części wniosku podlegające ocenie merytorycznej oraz procedury wyboru projektów. W trakcie spotkania udzielono wyjaśnień i odpowiedzi na nurtujące pytania uczestników, które odnosiły się w szczególności do Planów Działań na rok 2011, zasad kwalifikowalności kosztów, rozliczania kosztów pośrednich, rekrutacji, Beneficjentów Ostatecznych do projektu, definiowania rezultatów projektu oraz metod badania. Uczestnicy otrzymali materiały promocyjno-informacyjne dot. POKL.