Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2010 / grudzień 2010 / Małopolskie standardy usług edukacyjnych

Małopolskie standardy usług edukacyjnych

Powstał projekt „Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych”, których celem jest poprawa jakości szkoleń, oferowanych mieszkańcom naszego regionu.

30 listopada 2010 r. odbyła się w Krakowie jego pierwsza publiczna prezentacja.

Projekt ten został opracowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej - Skrzypek na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Był już wstępnie weryfikowany przez instytucje szkoleniowe, Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego i pracowników krakowskiego WUP-u.

„Wprawdzie projekt Małopolskich Standardów wymaga jeszcze wielu konsultacji środowiskowych, które zostaną przeprowadzone w przyszłym roku, ale już dziś chcieliśmy podzielić się z Państwem zebraną wiedzą i usłyszeć opinie na ten temat" - zaznaczyła na wstępie spotkania Alina Paluchowska - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Genezę powstania Standardów zaprezentowała Małgorzata Dudziak - kierownik projektu „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń" krakowskiego WUP. „Będą one służyć m.in. edukacji firm szkoleniowych oraz ich klientów, promocji dobrych praktyk, promocji firm spełniających standard, a przede wszystkim gwarantowaniu wysokiej jakości usług szkoleniowych w Małopolsce" - mówiła. Dodała również, że celem WUP-u jest wypracowanie ostatecznej wersji Standardów do końca 2011 roku.

Prof. Grażyna Prawelska - Skrzypek, wypowiadając się na temat prac zespołu nad projektem, zwróciła uwagę na aktywność europejskich regionów w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań społecznych i organizacyjnych. „Małopolska jest w czołówce regionów inwestujących w innowacje, a projekt Małopolskich Standardów jest tego doskonałym przykładem" - stwierdziła. Maciej Kocurek - kierownik Wszechnicy UJ, zaprezentował szczegóły modelu Standardów, który obejmuje 20 standardów, uporządkowanych w cztery grupy tematyczne. Dzięki standardom usług edukacyjno - szkoleniowych zarówno mieszkańcy jak i pracodawcy korzystający z oferty szkoleniowej w Małopolsce będą mieli dostęp do usług optymalnie dopasowanych do swoich potrzeb, rzetelnych w treści i atrakcyjnych w formie, a po zakończeniu szkolenia lub kursu będą mogli liczyć na ściśle określony efekt edukacyjny w postaci nowej umiejętności lub konkretnej wiedzy. Standardy kompetencyjne kadry szkoleniowej zagwarantują natomiast, że wiedza teoretyczna i praktyczna osób kształcących innych jest odpowiednia do zakresu szkoleń oraz ich celów edukacyjnych oraz że kadra szkoleniowa, stale aktualizująca swoją wiedzę, posiada kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych. Małopolskie Standardy będą dotyczyć również organizacji szkoleń i obsługi klienta z jednej strony oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych z drugiej.

Zaproponowany przez naukowców model Standardów wywołał gorącą dyskusję wśród uczestników spotkania, podobnie jak model oceny jakości usług edukacyjno - szkoleniowych, o którym mówił dr Roman Batko. Projekt zakłada m.in. powołanie Małopolskiej Agencji Standaryzacji Usług Edukacyjno - Szkoleniowych, niezależnej od administracji i samofinansującej się, która zajmowałaby się przyznawaniem akredytacji jednostkom ubiegającym się o możliwość nadawania certyfikatu jakości małopolskim firmom szkoleniowym. Stworzenie dwóch instancji - jednostki akredytacyjnej i jednostek certyfikujących ma służyć urynkowieniu usługi przyznawania znaku jakości, a co za tym idzie, urealnieniu ceny takiej usługi i skróceniu terminów audytów.

Podczas spotkania odbyła się również prezentacja „Małopolskiego pociągu do kariery" - regionalnego serwisu o usługach edukacyjno - szkoleniowych, który już wkrótce stanie się użytecznym narzędziem dla osób szukających różnych form podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz dla instytucji zajmujących się w Małopolsce kształceniem ustawicznym. Będzie on zawierał kompleksową informację na temat dostępnej w regionie oferty edukacyjnej, staży i praktyk u pracodawców, a także możliwości korzystania z usług doradztwa edukacyjno - zawodowego w planowaniu kariery. Znajdą się w nim również publikacje dotyczące kształcenia ustawicznego oraz informacje o zrealizowanych projektach z zakresu uczenia się przez całe życie. Paweł Kruk z firmy CISS sp. z o.o., która jest wykonawcą serwisu, przedstawił możliwości umieszczania informacji o działalności instytucji na stronie www.pociagdokariery.pl.

Organizatorem spotkania był zespół ds. realizacji projektu „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń" WUP w Krakowie.

Zachęcamy do dyskusji na temat Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. Wszelkie uwagi i komentarze prosimy przesyłać Małgorzacie Świętoń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie; tel. 12/42 87 853, e-mail: mpku@wup-krakow.pl.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą z serwisem „Małopolski pociąg do kariery" prosimy o kontakt z Moniką Gucwą z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie; tel. 12/42 87 825, e-mail: mgucwa@wup-krakow.pl.

 

Przeczytaj:

Raport „Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych"