Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2010 / maj 2010

maj 2010

2010-05-31 15:10

Współpraca transgraniczna w WUP Kraków

21 maja 2010 r. w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zorganizował spotkanie partnerów polskich i słowackich realizujących Wojewódzki Grant EURES na lata 2009 – 2010 – działania transgraniczne.

Zobacz więcej

2010-05-27 15:15

III konferencja "Małopolska otwarta na wiedzę"

8 czerwca 2010 r. odbędzie się III konferencja "Małopolska otwarta na wiedzę". Wiodącym tematem będzie "Odpowiedzialność za swój rozwój". Konferencja odbędzie się w Krakowie przy ul. Basztowej 8, w Auli "Florianka".

Zobacz więcej

2010-05-25 14:05

Zajęcia "Poznaj komputer i Internet jako narzędzie poszukiwania pracy"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w porozumieniu z Fundacją Współpracy Chrześcijańskiej w Krakowie zaprasza na zajęcia dla osób zainteresowanych uzyskaniem umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera i poszukiwania pracy przez Internet pn. ”Poznaj komputer i Internet jako narzędzie poszukiwania pracy”

Zobacz więcej

2010-05-25 13:50

Zajęcia "Moja wizytówka u pracodawcy"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na zajęcia: „Moja wizytówka u pracodawcy”.

Zobacz więcej

2010-05-19 14:55

Sytuacja na małopolskim rynku pracy - stan na koniec kwietnia b.r.

Zespół Strategii Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zaprasza do zapoznania się z kolejnym miesięcznym sprawozdaniem z sytuacji na rynku pracy w Małopolsce.

Zobacz więcej

2010-05-17 14:10

Informacja dla osób składających wnioski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje osoby ubiegające się o dofinansowanie projektów ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, że zostało czasowo wstrzymane dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach ogłoszonych w 2010 roku konkursów.

Zobacz więcej

2010-05-13 13:05

Zajęcia "Kompetentni poprzez mobilność..."

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób chcących zaplanować ścieżkę kariery zawodowej pn. "Kompetentni poprzez mobilność - rozwijamy się przez całe życie – planowanie kariery zawodowej"

Zobacz więcej

2010-05-11 12:40

Spotkanie z doradcami zawodowymi ze Szwecji

W dniu 07.05.2010r. gościliśmy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie grupę 15 doradców zawodowych ze Szwecji. Pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Kraków zaprezentowali ofertę Centrum i podstawowe funkcje, jakie ono pełni.

Zobacz więcej

2010-05-07 16:40

Podsumowanie Dni Pracy Edukacji i Szkoleń 2010

Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w trzech miastach Małopolski (Tarnowie, Nowym Sączu oraz Krakowie) odwiedziło ponad 5 tys. mieszkańców z trzech regionów Małopolski: obszaru tarnowskiego, nowosądeckiego oraz krakowskiego. To już po raz drugi mieszkańcy Małopolski mogli skorzystać z krajowych ofert pracy i ofert krajów Unii Europejskiej, a także innych usług publicznych służb zatrudnienia i instytucji, które były współorganizatorami wydarzenia, partnerami czy wystawcami.

Zobacz więcej

2010-05-05 14:00

Konkursy o uczeniu się przez całe życie rozpoczęte!

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursach propagujących ideę uczenia się przez całe życie. Publikujemy regulaminy konkursów dla uczniów - rysunkowego i literackiego oraz dla gmin, na Edukacyjną Gminę Małopolski 2010. Czekają ciekawe nagrody!

Zobacz więcej