Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / styczeń 2011 / Jak możemy pomóc pracodawcy?

Jak możemy pomóc pracodawcy?

WUP w Krakowie zaprasza na stronę internetową Partnerstwa na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych.

Jak możemy pomóc pracodawcy?

Inwestor

Pracodawcy chcący zainwestować w Małopolsce znajdą  tam sporo przydatnych informacji.

Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych - projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - ma na celu poprawę jakości obsługi inwestora w Małopolsce. Projekt przyczynił się do stworzenia sieci partnerskiej współpracy, w skład której wchodzi ponad 100 podmiotów z obszaru całego województwa małopolskiego. Partnerzy - m.in. powiatowe urzędy pracy, urzędy miast i gmin, akademickie biura karier czy organizacje pracodawców - wyznaczyli Konsultantów, którzy odpowiadają za obsługę inwestora. Konsultanci przeszli szkolenia organizowane w ramach Projektu. Dzięki temu uzupełnili swoją wiedzę nt. obsługi a w zakresie pozyskiwania kadr.

Na stronie projektu - www.inwestor.wup-krakow.pl - zamieszczona jest pełna baza Partnerów. Lista Konsultantów - wraz z danymi kontaktowymi - znajduje się w Wyszukiwarce Podmiotów Partnerskich . Narzędzie  jest tak skonstruowane, że pracodawca łatwo może odszukać interesujące go miejsce i pracownika, do którego chce się zwrócić z prośbą o pomoc. Dzięki swej wiedzy Konsultanci pomogą inwestorom przebrnąć przez formalności czy po prostu udzielić fachowej rady. Wyszukiwarka sprawia, że odnalezienie konkretnej osoby, która może udzielić pomocy, nie sprawia większych trudności.

Przedmiotem działań projektu jest również outplacement. Między innymi dlatego na stronie internetowej projektu Inwestor znajduje się informacja o bezpłatnych usługach outplacementowych dla podmiotów restrukturyzujących zatrudnienie w ramach dwóch projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Usługi te świadczone są w ramach dwóch projektów:

1.    Projekt "Wsparcie małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników w procesie adaptacji do rzeczywistości gospodarczej w dobie kryzysu".
2.    Projekt "PROGRES - Program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji małopolskiej gospodarki".  

Informacje z danymi do operatorów znajdują się tutaj http://inwestor.wup-krakow.pl/artykuly/712/Bezplatne-uslugi-outplacementowe-pomoc-z-UE/

Na stronie projektu Inwestor znajduje się także wiele innych przydatnych informacji dla pracodawców. Dotyczą one przede wszystkim wsparcia, jakie otrzymać mogą od Partnerów projektu. Zapraszamy również do zapoznania się z następującymi zagadnieniami: