Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / styczeń 2011 / Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców

24 stycznia, podczas konferencji zorganizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, odbyła się prezentacja projektu „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców”.

Projekt Lewiatana, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest od 2009 roku. Jego głównym celem jest opracowanie rekomendacji dla systemu edukacji i szkoleń, które pozwoliłyby kształcić kadry zgodnie z potrzebami rynku pracy. W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe badanie potrzeb pracodawców odnośnie kompetencji pracowników, a także badanie możliwości dostarczania tych kompetencji przez systemy edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenie w miejscu pracy. Badanie dotyczyło czterech branż: IT, energetyki, mody i budownictwa. Pozwoliło ono wskazać również dobre praktyki w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz współpracy pracodawców z sektorem edukacji.

W dyskusji towarzyszącej krakowskiej prezentacji projektu wzięli udział m.in.: Stanisław Kracik – wojewoda małopolski, Małgorzata Jantos – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa, Andrzej Martynuska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Dariusz Styrna – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego ds. Kształcenia Zawodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Bożena Mayer – Gawron – dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, Rafał Kunaszyk z Eurokreatora i Barbara Matyaszek – Szarek z firmy Heuresis.

Mówiąc o współpracy edukacji z biznesem uczestnicy debaty zwracali uwagę m.in. na miejsce szkół zawodowych w procesie kształcenia uczniów na potrzeby pracodawców. Stanisław Kracik podkreślał konieczność odbudowy prestiżu polskiego szkolnictwa zawodowego, które przez ostatnie lata nie cieszyło się uznaniem uczniów planujących swoją edukację i karierę. Według Bożeny Mayer – Gawron najważniejsze z tego punktu widzenia jest tworzenia pozytywnego wizerunku szkół zawodowych oraz inwestycje w bazę szkoleniową, które nie będą możliwe bez pomocy pracodawców.

„Musimy nauczyć się prognozowania w edukacji, uczenia dla przedsiębiorczości” – apelował Wojewoda. Nie będzie ono jednak możliwe bez dialogu pomiędzy instytucjami z sektora kształcenia, rynku pracy i biznesu. „Przykładem dobrych praktyk w tym zakresie jest działalność Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego” – przyznał Andrzej Martynuska. „Prawie 100 instytucji działa wspólnie na rzecz zapewnienia kompetentnych kadr dla konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Małopolski oraz stworzenia mieszkańcom regionu warunków do wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego”. Zwrócił też uwagę na inne przedsięwzięcia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, integrujące sektory edukacji, biznesu i rynku pracy: opracowanie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych, organizację 8 czerwca Małopolskiego Dnia Uczenia się Przez Całe Życie oraz tworzenie „Małopolskiego pociągu do kariery” – regionalnego serwisu internetowego o usługach edukacyjno – szkoleniowych.