Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / styczeń 2011 / PO KL – podsumowanie 2010r., dobre praktyki, plany na 2011

PO KL – podsumowanie 2010r., dobre praktyki, plany na 2011

W dniu 17.01.2011 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, odbyła się konferencja „PO KL – podsumowania, plany i dobre praktyki”.

Jej organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Podczas wydarzenia wręczono nagrody laureatom konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów".

Konferencja stała się okazją do podsumowania 4-letniego okresu wdrażania POKL. Podczas wydarzenia zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia i plany na przyszłość. Pierwszą część wypełniła prezentacja dot. PO KL, dalej przyszedł czas na ogłoszenie zwycięzców konkursu na dobrą praktykę oraz prezentacje laureatów.

Marszałek Roman Ciepiela, który był gospodarzem konferencji podkreślił, jak ważna jest inwestycja w człowieka. Nowe, piękne drogi czy prężne strefy ekonomiczne stałyby puste bez zaangażowania świadomego, wykształconego i pewnego swych kwalifikacji człowieka. Następnie Marszałek wskazał szereg zalet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- ponad 6,5 tys. złożonych wniosków i prawie 1,5 tys. podpisanych umów,

- 37 tys. osób objętych zostało wsparciem aktywizacyjnym,

- do 10 tys. osób wykluczonych społecznie dzięki funduszom unijnym „wyciągnięta została pomocna dłoń",

- 5,9 tys. osób uruchomiło własną działalność gospodarczą,

- blisko 2,3 tys. firm objęto szkoleniami,

- ok. 18 tys. pracowników podniosło swoje kwalifikacje,

- 48 firm skorzystało ze wsparcia outplacementowego,

- wzrósł współczynnik edukacji przedszkolnej: z 48,2 % (2008) do 52,8 % (2010)

-14 mln zł trafiło do szkół na modernizację i wyposażenie,

- 50 tys. uczniów uczestniczyć będzie w szkoleniach zawodowych,

-3 tys. nauczycieli szkół zawodowych podniesie swoje kwalifikacje.

W kolejnej części konferencji miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów". Wśród projektów, które zajęły pierwsze miejsce (ex quo) znalazły się:

Projekt PRACA PRZYJAZNA RODZICOM (Realizator: Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU)

Projekt SOŁECKIE KLUBY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ (PUP Chrzanów)

Projekt BEZ BARIER DO KARIER (Gmina Moszczenica).

Nagrody laureatom wręczyła europosłanka Różna Thun wraz z Marszałkiem Ciepielą. Na zwycięzców czeka wyjazd do Brukseli i zwiedzanie Parlamentu Europejskiego.