Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / styczeń 2011 / Współpraca międzyprojektowa

Współpraca międzyprojektowa

21.01.2011 r. przedstawiciele Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego spotkali się w Warszawie z reprezentantami Instytutu Badań Edukacyjnych, realizującymi projekt systemowy pt. „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”.

Było to kolejne z serii spotkań, mających na celu wzmocnienie współpracy partnerów z Mazowsza i Małopolski na rzecz edukacji i rynku pracy. Pierwsze odbyło się w Krakowie w grudniu ubiegłego roku. Wówczas goszcząca w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Agnieszka Chłoń – Domińczak prezentowała opracowywany w ramach projektu IBE model Krajowych Ram Kwalifikacji oraz harmonogram ich wdrażania.

Z kolei podczas piątkowego spotkania w Warszawie krakowianie przedstawiali cele i działania projektu systemowego „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń”, realizowanego przez  WUP w Krakowie. Sporo uwagi poświęcono zwłaszcza Małopolskim Standardom Usług Edukacyjno – Szkoleniowych i organizacji Małopolskiego Dnia Uczenia się Przez Całe Życie 8 czerwca 2011 r. Zastanawiano się również nad możliwościami podejmowania wspólnych inicjatyw w ramach obu projektów. Uzgodniono m.in. konieczność podpisania porozumienia o współpracy, które ułatwiłoby przepływ informacji pomiędzy projektami, a także pozwoliło korzystać z wypracowanych przez partnerów wniosków i analiz, co niewątpliwie wzbogacałoby wiedzę w obu projektach.