Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / listopad 2011 / Dni otwarte dla Projektodawców PO KL "Pomocna dłoń"

Dni otwarte dla Projektodawców PO KL "Pomocna dłoń"

Trwają Dni Otwarte dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Pomocna dłoń".

Ostatni miesiąc roku to już tradycyjnie czas, kiedy Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie otwiera swoje drzwi dla Projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W tym roku Dni Otwarte „Pomocna Dłoń” zorganizowane trwają od 7 do 9 grudnia 2011 r. (w godz. 9.00–15.30, w siedzibie WUP w Krakowie, plac Na Stawach 1).

Wydarzenie adresowane jest do instytucji, firm, organizacji, które starają się o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akcja „Pomocna Dłoń” podobnie jak w latach ubiegłych obejmuje konsultacje:

  • indywidualne prowadzone przez pracowników WUP oceniających projekty;
  • z opiekunami projektów nadzorującymi ich realizację;
  • w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL;
  • w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

 

Ponadto równocześnie prowadzone będą również prezentacje na temat:

  • sposobu wyboru projektów PO KL i funkcjonowania Komisji Oceny Projektów w WUP Kraków;
  • analizy najczęściej popełnianych błędów we wnioskach;
  • praktycznych wskazówek dotyczących realizacji projektów;
  • zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
  • harmonogramu i warunków konkursów ogłaszanych w ramach PO KL w 2012 r.;
  • przygotowania projektu – gdzie znaleźć informacje o rynku pracy i edukacji?


Szczegółowy program dni otwartych >>>

Projektodawcy będą mogli dowiedzieć się, jak poprawnie przygotować wniosek o dofinansowanie projektu, jak prawidłowo rozliczyć projekt, który otrzymał dofinansowanie, a także uzyskać informacje na temat kryteriów uwzględnianych przy jego ocenie. Konsultanci będą udzielać również porad dotyczących możliwości sfinansowania realizacji projektów odpowiadających na istotne problemy społeczne.