Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / listopad 2011 / Podsumowanie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2011 w Małopolsce

Podsumowanie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2011 w Małopolsce

Wydarzenie miało miejsce w dniach 14-20 listopada, koordynowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W dniach 14-20 listopada miał miejsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Była to kolejna edycja tego wydarzenia w Małopolsce. Przedsięwzięcie koordynowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „3xP: Pomysł – Potencjał – Przedsiębiorca”.

W zorganizowaniu imprezy zaangażowane były również Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Powiatowe Urzędy Pracy.  Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Kraków w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu zaproponowały szeroką ofertę działań skierowanych do osób zainteresowanych przedsiębiorczością oraz założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zrealizowano trzy warsztaty poradnictwa grupowego – „Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł” dla osób zainteresowanych założeniem firmy. Udział w nich łącznie wzięło 36 osób.

Zorganizowano sześć spotkań dyskusyjno filmowych, na których zaprezentowano filmy szkoleniowe „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?” oraz „Zakładam firmę", z  tej formy skorzystało 59 osób.

Można było również skorzystać z indywidualnych konsultacji  doradców zawodowych oraz wykonać kwestionariusze określające predyspozycje zawodowe do prowadzenia firmy. Łącznie z tej formy skorzystało 89 osób. Dla osób nie mogących osobiście przybyć do Centrum przygotowano zdalne stanowiska ds. informacji zawodowej „Przedsiębiorczość na łączach”, w ramach, którego uzyskiwały przydatne im informacje za pośrednictwem e-mail, telefonu, i skype (e-informacja).

W trakcie ww. zajęć przeprowadzono ankiety oceniające, w których uczestnicy mogli wyrazić swoje opinie nt. poziomu organizacyjnego i merytorycznego warsztatów. Zdecydowana większość uczestników uznała, że spełniły one ich oczekiwania, tzn. informacje, jakie uzyskali były ciekawe i mogą przyczynić się do podjęcia działalności gospodarczej.