Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / listopad 2011 / Wyzwania obecnego rynku pracy - Szkolenie dla osób 45+

Wyzwania obecnego rynku pracy - Szkolenie dla osób 45+

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu „Kształcenie z perspektywą” przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Termin szkolenia: 26 listopada 2011 rok (szkolenie ośmiogodzinne, trwa od godziny 9.00 do 17.00).


Główny cel szkolenia: pomoc w nowym określeniu siebie w stosunku do aktualnych potrzeb i wymogów rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 • w obszarze wiedzy: poszerzenie wiedzy związanej z mechanizmami skutecznego poszukiwania pracy.
 • w obszarze umiejętności: nabycie umiejętności w radzeniu sobie z trudnościami na rynku pracy.
 • w obszarze postaw: zmiana postaw na aktywne i efektywne w skutecznym poszukiwaniu pracy.


Zakres tematyczny szkolenia:

 • Mój potencjał zawodowy
  • osobowość- typy, struktura
  • zdolności, umiejętności, zainteresowania
  • słabe i mocne strony
  • samoocena a typy zachowań interpersonalnych
  • doświadczenie zawodowe i życiowe-czy zawsze konieczne i pomocne?
 • Rynek pracy
  • prezentacja lokalnego rynku pracy
  • kariera zawodowa a ustawiczne kształcenie się
  • szanse i zagrożenia na dzisiejszym rynku pracy
  • skuteczne metody poszukiwania pracy
  • assessment center jako narzędzie rekrutacji
 • Dokumenty aplikacyjne
  • CV
  • list motywacyjny
  • Euro pass(Europass-CV, euro pass językowy, euro pass Mobilność, Europass Suplement do Dyplomu, Europass Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe)
  • inne dokumenty aplikacyjne
 • Rozmowa kwalifikacyjna formą autoprezentacji
  • zasady skutecznej komunikacji werbalnej
  • zasady skutecznej komunikacji niewerbalnej
  • samoocena a typy zachowań interpersonalnych
  • autoprezentacja
  • efekty autoprezentacji
  • techniki skutecznej autoprezentacji
  • jak opanować stres w tzw. sytuacjach trudnych.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z terenu całej Polski. Więcej informacji o szkoleniu znajduje na stronie Wyższej Szkoły Europejskiej.

Punkt rekrutacyjny:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Rozwoju Strategicznego
ul. św. Filipa 25
pok. F5a

Zachęcamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego, wszelkich informacji związanych z rekrutacją i organizacją szkoleń udziela:
Agnieszka Abram
e-mail: szkoleniazperspektywa@wse.krakow.pl
tel.: 12 / 683-24-99
fax: 12 / 683-24-66 

Projekt „Kształcenie z perspektywą” jest realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. Józefa Tischnera. Partnerami projektu są Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego.

Więcej informacji na stronie Projektu oraz stronie Wojewodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.