Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / grudzień 2011 / Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zadania dotychczasowego Biura Terenowego FGŚP w Krakowie realizuje od 1 stycznia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Informujemy, że na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zgodnie z przepisem art. 70 zadania określone w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dniem 1 stycznia 2012 r. realizuje minister właściwy do spraw pracy oraz marszałkowie województw przy pomocy Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Ważna informacja:
Z dniem 2  stycznia 2012 r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego do obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Właścicielem rachunku jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1.

Nowy nr rachunku  86 1240 6292 1111 0010 5134 9847

Równocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. wszelką korespondencję do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy kierować na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1,
30-107 Kraków

Tel. (12) 619 84 64, (12) 619 84 61  
Faks (12) 422 97 85

Więcej o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dokumenty do pobrania