Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / grudzień 2011 / Okrągły stół na rzecz edukacji całożyciowej w Małopolsce

Okrągły stół na rzecz edukacji całożyciowej w Małopolsce

1 i 2 grudnia odbywają się w Krakowie spotkania konsultacyjne z ekspertami zagranicznymi, dotyczące regionalnej polityki uczenia przez całe życie w Małopolsce.

Cele spotkania:

  • ocena procesu kształtowania się małopolskiej polityki uczenia przez całe życie w latach 2007 - 2011 (w tym m.in. przedstawienie diagnozy sytuacji w obszarze uczenia przez całe życie, ocena procesu tworzenia Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego i rezultatów jego prac);
  • przedyskutowanie wyzwań i zaplanowanie działań, które należy przeprowadzić w Małopolsce, aby osiągnąć zakładane do 2020 roku rezultaty w obszarze uczenia przez całe życie (w oparciu o doświadczenia innych krajów);
  • przygotowanie rekomendacji, które zostaną uwzględnione w nowelizacji Małopolskiego Protokołu na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

 

Na 1 grudnia zaplanowano m.in. spotkanie ekspertów zagranicznych z przedstawicielami Zarządu Województwa Małopolskiego, a także warsztat konsultacyjny o charakterze „okrągłego stołu" z udziałem małopolskich ekspertów, podczas którego odbędą się:

  • prezentacja regionalnej polityki dotyczącej uczenia przez całe życie - diagnoza sytuacji, przebieg dotychczasowych procesów i rezultatów oraz dyskusja na temat wyzwań na przyszłość,
  • prezentacja rozwiązań europejskich w tworzeniu regionalnych polityk w zakresie uczenia przez całe życie połączona z dyskusją ekspertów,
  • wypracowanie rekomendacji do dokumentów wykonawczych do Strategii Województwa Małopolskiego w zakresie uczenia przez całe życie.

 

2 grudnia z kolei odbędzie się posiedzenie Rady Programowej Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Warsztaty konsultacyjne poprzedziły:

  • spotkanie Instytucji Kluczowych w obszarze uczenia przez całe życie z Jean Vanoyem - Przewodniczącym Fundacji FREREF oraz Claire Challende - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Lyonie; w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce", Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie;
  • spotkanie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Romana Ciepieli z Jean Vanoyem - Przewodniczącym Fundacji FREREF.

 

Wszystkie te wydarzenia organizowane są w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń".