Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / grudzień 2011 / Spotkania doradcze i warsztatowe z więźniami Zakładu Karnego w Nowym Sączu

Spotkania doradcze i warsztatowe z więźniami Zakładu Karnego w Nowym Sączu

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu zakończyli edycję spotkań doradczych oraz warsztatowych prowadzonych od maja do listopada 2011 r., z więźniami Zakładu Karnego w Nowym Sączu.

Celem było przygotowanie ich do samodzielnego i aktywnego poruszania się po rynku pracy po opuszczeniu Zakładu Karnego.

Łącznie objęto wsparciem doradczym 19 osób; w 6 zajęciach aktywizacyjnych, przygotowujących do szukania pracy, uczestniczyło 37 osób; w 3 spotkaniach grupowego poradnictwa  zawodowego - 24 osoby, a w 3 grupowych spotkaniach informacyjnych - dotyczących m. innymi sytuacji na rynku pracy oraz oferty usług publicznych służb zatrudnienia - wzięło udział 13 więźniów.