Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / luty 2011 / Konserwator: konkurs na wyłonienie organizatorów form wsparcia

Konserwator: konkurs na wyłonienie organizatorów form wsparcia

WUP Kraków ogłasza nabór wniosków na organizację zatrudnienia subsydiowanego i staży dla beneficjentów projektu "Konserwator".

Do 18 lutego można składać wnioski o organizację zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Konserwator - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia".

Zespół ds. realizacji projektu ogłasza nabór wniosków na organizację zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych dla beneficjentów ostatecznych projektu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz całością dokumentacji konkursowej.

Podstawowe informacje o konkursie:

Cel: wyłonienie organizatorów form wsparcia (tj. zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych) dla uczestników projektu.

W ramach konkursu wyłonione zostaną oferty zapewniające:

  • 134 miejsc zatrudnienia subsydiowanego w okresie IV-IX.2011 r.;
  • 23 miejsc zatrudnienia subsydiowanego w okresie IV-IX.2012 r.
  • 40 miejsc stażowych w okresie IV-IX.2011 r.;

 

 

Podmioty uprawnione do składania wniosku:

  • samorządowe instytucje kultury;
  • gminy;
  • organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką ochrony kultury i dziedzictwa narodowego;
  • kościelne osoby prawne zarządzające obiektami sakralnymi, z terenu województwa małopolskiego.

 

Terminy: Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej muszą wpłynąć na Dziennik Podawczy WUP Kraków w terminie do 18 lutego br.

Uwaga: liczy się data wpływu do WUP

Informacja: Wszelkich informacji dotyczących założeń projektu „Konserwator", zasad konkursu, sposobu wypełniania wniosków udzielają pracownicy zespołu ds. realizacji projektu pod numerem telefonu: 0-12 61 98 433 lub e-mailowo: konserwator@wup-krakow.pl.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej: www.wup-krakow.pl (zakładka: projekty WUP - Konserwator), dlatego prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się informacji.