Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / luty 2011 / Podsumowanie V Młodzieżowych Targów Pracy i Edukacji

Podsumowanie V Młodzieżowych Targów Pracy i Edukacji

24 lutego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie odbyły się kolejne Młodzieżowe Targi Pracy i Edukacji.

Targi zorganizowane zostały przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Małopolskim Związkiem Pracodawców, Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego oraz Państwową Inspekcją Pracy zorganizował Młodzieżowe Targi Pracy i Edukacji.

W tym roku targi odbyły się pod hasłem OTWARCI NA WOLONTARIAT. W otwarciu targów brał udział Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie p. Andrzej Martynuska, Małopolski Kurator Oświaty Pan Aleksander Palczewski, Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Pani Urszula Stochel a także przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Pracy Powiatu Karkowskiego, uczelni wyższych oraz Partnerstwa Szkół Humbertowskich .

 

Otwarcie V Młodzieżowych Targów Pracy i Edukacji

 

Celem organizacji Targów była pomoc młodzieży wkraczającej na rynek pracy w poszukiwaniu pracy wraz z możliwością bezpośredniego zatrudnienia. Targi były również okazją do doskonalenia  umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy, a także uświadomienia młodzieży znaczenia  i potrzeby kształcenia przez całe życie oraz umiejętności szybkiego przekwalifikowania się zgodnie z potrzebami  współczesnego rynku pracy.

W targach wzięło udział  30 wystawców - przedstawicieli pracodawców oraz uczelni i szkół. Pracodawcom została przedstawiona skierowana do nich oferta Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w zakresie pomocy w rekrutacji oraz doradztwa zawodowego.

W ramach targów doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie przeprowadzili zajęcia z zakresu mobilności zawodowej, autoprezentacji oraz  różnorodnych form zatrudnienia. Doradcy Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej przeprowadzili 11 warsztatów w których wzięło udział 229 uczniów ze szkół zawodowych, liceów z terenu Małopolski.

Ponadto stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy odwiedziły 423 osoby. Pytały one najczęściej o możliwość podjęcia pracy oraz o ofertę Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. 

Młodzieżowe Targi Pracy i Edukacji w Zespole Szkół Mechanicznych z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem i niewątpliwie istnieje potrzeba organizacji tego typu imprezy w następnych latach.