Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / marzec 2011

marzec 2011

2011-03-30 11:40

„Budowanie projektu zawodowego – metoda edukacyjna”

W tarnowskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zakończono realizację kolejnej edycji programu „Budowanie projektu zawodowego - metoda edukacyjna". Realizacja programu obejmuje cykl 4 spotkań warsztatowych, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz własną aktywność na rynku pracy.

Zobacz więcej

2011-03-29 09:25

WUP Kraków ocenił sytuację na rynku pracy

W poniedziałek Sejmik przyjął ocenę sytuacji na rynku pracy Województwa Małopolskiego w 2010 roku. Ocena została zatwierdzona uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 roku.

Zobacz więcej

2011-03-28 15:05

Warsztaty EURES w subregionie tarnowskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Tarnowie zaprasza na warsztaty promujące usługi sieci EURES i mobilność zawodową na europejskim rynku pracy.

Zobacz więcej

2011-03-25 10:50

Podsumowanie wydarzenia "Dzień Informacji - Informacja zawodowa drogowskazem na rynku pracy"

24 marca 2011 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - Zespole Zamiejscowym w Tarnowie odbył się "Dzień Informacji - Informacja zawodowa drogowskazem na rynku pracy". Wzięło w nim udział 335 mieszkańców regionu tarnowskiego.

Zobacz więcej

2011-03-23 15:00

"Konserwator" - wyniki naboru

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia wyniki naboru kandydatów na oferty pracy w ramach zatrudnienia subsydiowanego w roku 2011.

Zobacz więcej

2011-03-23 13:00

Termin składania wniosków o płatność

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w związku ze zmianą "Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" za termin składania wniosku o płatność uznaje się termin nadania przedmiotowego dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego.

Zobacz więcej

2011-03-17 10:20

Małopolski Dzień Uczenia się przez całe życie

WUP w Krakowie zaprasza do aktywnego włączenia się w promowanie rozwoju osobistego i wspólnej organizacji Małopolskiego Dnia Uczenia się przez całe życie.

Zobacz więcej

2011-03-15 07:20

Informacja zawodowa drogowskazem na rynku pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie zaprasza mieszkańców regionu na "Dzień informacji". Warsztaty i spotkania odbędą się w dniu 24 marca 2011 r.

Zobacz więcej

2011-03-10 10:25

Barometr zawodów 2011 – podsumowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do zapoznania się z raportem podsumowującym badanie "Barometr zawodów 2011"

Zobacz więcej

2011-03-09 15:40

Obradowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia

W środę 9 marca odbyło się szóste posiedzenie IV kadencji Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie. Rada obradowała tradycyjnie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zobacz więcej

2011-03-09 13:35

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na VI Targach Kariery

8 marca 2011 r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie reprezentowali Wojewódzki Urząd Pracy na Targach Kariery organizowanych przez Musmedia i Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zobacz więcej

2011-03-09 10:45

Nagroda dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Pani Dyrektor Alina Paluchowska odebrała 8 marca w Kielcach wyróżnienie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za organizację Małopolskiego Pociągu do Kariery, który odbył się w 2010 roku w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Zobacz więcej

2011-03-08 14:55

Zmiana godzin funkcjonowania Sali Informacji Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej informuje, że w związku ze zmianą regulaminu Sali Informacji Zawodowej, od dnia 14.03.2011 obowiązywać będą nowe godziny funkcjonowania Sal Informacji Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu:

Zobacz więcej

2011-03-02 12:05

Rekrutacja do projektu "Konserwator"

W dniu 2 marca 2011 r. projekt „Konserwator – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” rozpoczyna rekrutację osób na miejsca zatrudnienia subsydiowanego na rok 2011.

Zobacz więcej

2011-03-02 09:30

Konserwator - wyniki konkursu na organizatorów form wsparcia

Zostały zatwierdzone listy rankingowe w konkursie w ramach projektu KONSERWATOR – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

Zobacz więcej