Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / marzec 2011 / Informacja zawodowa drogowskazem na rynku pracy

Informacja zawodowa drogowskazem na rynku pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie zaprasza mieszkańców regionu na "Dzień informacji". Warsztaty i spotkania odbędą się w dniu 24 marca 2011 r.

Zajęcia będą odbywać się w budynku przy al. Solidarności 5-9, I piętro, od 9.00 - 16.00.

Celem  przedsięwzięcia jest dostarczenie mieszkańcom regionu tarnowskiego informacji zawodowych i o rynku pracy ułatwiających podejmowanie decyzji zawodowych,  a także promowanie idei kształcenia ustawicznego na każdym etapie życia zawodowego.

Oferta „Dnia informacji" skierowana jest do  osób planujących rozwój edukacyjno-zawodowy.  Do udziału w przedsięwzięciu zostały zaproszone instytucje z obszaru rynku pracy, edukacji i szkoleń m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Centrum Edukacji i Pracy OHP w Tarnowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie, wyższe uczelnie Tarnowa, poradnie psychologiczno -pedagogiczne i jednostki szkolące.

Na stoiskach wystawienniczych prezentowane będą  informacje o zawodach  i o rynku pracy, formach wsparcia oferowanego przez urzędy pracy,  możliwościach zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przedsiębiorczości i projektów unijnych związanych z rozwojem zasobów ludzkich,  a także oferta edukacyjna szkół wyższych  Tarnowa.

W programie znajdują się także warsztaty i spotkania informacyjne o tematyce dotyczącej rynku pracy, planowania drogi edukacyjno-zawodowej, podejmowania decyzji zawodowych. Szczegółowy plan zajęć ( zobacz harmonogram warsztatów).

Na zainteresowanych czekają zbiory informacji zawodowych i o rynku pracy przydatne w planowaniu rozwoju zawodowego.

Ponadto zaplanowano zdalne stanowisko informacji zawodowej, gdzie za pośrednictwem telefonu: 14 626 99 40,wew.20, e-maila:centrum.tarnow@wup-krakow.pl, komunikatora skype: kontakt CentrumTar, osoby nie uczestniczące bezpośrednio w wydarzeniu,  mogą uzyskać potrzebne informacje zawodowe.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są osobiście do dnia 21.03.2011r.: Tarnów, Al. Solidarności 5-9, I piętro, sala 135, telefonicznie:14 626-99-40,  e-mail:centrum.tarnow@wup-krakow.pl, przez  formularz zapisu na stronie www.wup-krakow.pl.

Serdecznie zapraszamy, oferowane usługi są bezpłatne.