Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / marzec 2011 / Nagroda dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Nagroda dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Pani Dyrektor Alina Paluchowska odebrała 8 marca w Kielcach wyróżnienie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za organizację Małopolskiego Pociągu do Kariery, który odbył się w 2010 roku w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

W kategorii Instytucje - Rynek pracy wyróżniono Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń.

Nagrody dla instytucji szczególnie zaangażowanych w Ogólnopolski Tydzień Kariery przyznaje Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, które jest organizatorem tego wydarzenia, mającego na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego oraz wspierania obywateli w świadomym planowaniu własnej edukacji i kariery zawodowej.

Wydarzenia organizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Małopolsce nosiły nazwę Małopolski Pociąg do Kariery. Od 18 do 24 października 2010 roku w całym regionie obywały się m.in. warsztaty, spotkania, seminaria, rozmowy indywidualne, targi pracy, z których mieszkańcy mogli skorzystać bezpłatnie. Już po raz drugi przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jego Zespoły Zamiejscowe w Nowym Sączu i Tarnowie, 43 instytucje będące w partnerstwie w ramach projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń, a także inne podmioty, które zgłosiły chęć włączenia się w OTK.

W sumie w wydarzeniach zorganizowanych w Małopolsce w ramach OTK wzięło udział ponad 18 tyś osób. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie prowadziło m.in. indywidualne poradnictwo zawodowe, zajęcia aktywizacyjne dotyczące rozwoju umiejętności związanych z przygotowaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej i tworzeniem dokumentów aplikacyjnych, umiejętności planowania kariery zawodowej, zakładania własnej firmy, efektywnego poszukiwania pracy, poznania zasad rekrutacji i selekcji pracowników, rozwijania kompetencji poprzez mobilność, a także grupowe spotkania informacyjne na temat poradnictwa zawodowego dla uczniów liceów. Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie zorganizowało natomiast galę inaugurującą Ogólnopolski Tydzień Kariery w Małopolsce.