Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / marzec 2011 / Podsumowanie wydarzenia "Dzień Informacji - Informacja zawodowa drogowskazem na rynku pracy"

Podsumowanie wydarzenia "Dzień Informacji - Informacja zawodowa drogowskazem na rynku pracy"

24 marca 2011 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - Zespole Zamiejscowym w Tarnowie odbył się "Dzień Informacji - Informacja zawodowa drogowskazem na rynku pracy". Wzięło w nim udział 335 mieszkańców regionu tarnowskiego.

Celem organizacji Dnia Informacji było dostarczenie mieszkańcom regionu  informacji o rynku pracy ułatwiających podejmowanie decyzji zawodowych, a także  uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie, niezbędnego elementu funkcjonowania na współczesnym rynku pracy krajowym i europejskim.

W Dniu Informacji wzięło udział  13 wystawców - przedstawicieli lokalnych instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń, których oferta skierowana była do osób zainteresowanych rozwojem edukacyjno-zawodowym i miała na celu wspieranie indywidualnych decyzji związanych z wyborem, zmianą zawodu i miejsca pracy,  z przekwalifikowaniem się  i doskonaleniem zawodowym. 

                   

 

Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie przeprowadzili  8  warsztatów     i spotkań o tematyce dotyczącej rynku pracy, planowania drogi edukacyjno-zawodowej, podejmowania decyzji zawodowych, w których udział wzięły 132 osoby.

                     

 

Stoisko Centrum  odwiedziło  110 osób, chcących uzyskać  informacje zawodowe  i o rynku pracy, z zakresu przygotowania się do poszukiwania pracy, jak również pytających o ofertę usług Centrum i możliwości pracy za granicą.

Na czas wydarzenia,  dla wszystkich, którzy osobiście nie mogli   przyjść w tym dniu do Centrum zorganizowano zdalne stanowisko informacji zawodowej wyposażone  w komunikator skype, e-mail, telefon. Korzystając ze zdalnych możliwości sieci teleinformatycznej  zainteresowani mogli bezpośrednio porozmawiać z doradcą zawodowym  i uzyskać przydatne informacje. Za pośrednictwem tych komunikatorów doradcy zawodowi udzielili 45 informacji dot. m.in. zawodów poszukiwanych na rynku pracy, działalności gospodarczej, szkoleń, staży i kształcenia.