Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / marzec 2011 / Rekrutacja do projektu "Konserwator"

Rekrutacja do projektu "Konserwator"

W dniu 2 marca 2011 r. projekt „Konserwator – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” rozpoczyna rekrutację osób na miejsca zatrudnienia subsydiowanego na rok 2011.

Na stronie www.wup-krakow.pl w zakładce projekty WUP/Konserwator znajdziecie Państwo listy rankingowe ofert zatrudnienia subsydiowanego na rok 2011, staży zawodowych na rok 2011 oraz zatrudnienia subsydiowanego na rok 2012. W zakładce „Dla uczestników projektu" znajdują się oferty pracy, z którymi należy się dokładnie wcześniej zapoznać.

 Prosimy o zapoznanie się także z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz z formularzem zgłoszeniowym, który stanowi podstawowy dokument w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia) należy złożyć do dnia 11 marca 2011r. na dzienniku podawczym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (Pl. Na Stawach 1) lub w powiatowych urzędach pracy zgodnych z miejscem zamieszkania (niezależnie od tego czy osoba jest zarejestrowana w nim czy nie). Dotyczy to urzędów pracy z powiatów, na których znajdują się podmioty organizujące zatrudnienie subsydiowane (staże zawodowe), co jest podane na opublikowanych listach rankingowych. Wypełnienie formularza i dostarczenie lub przesłanie go na w/w adres będzie równoznaczne ze zgłoszeniem się do rekrutacji i akceptacją postanowień regulaminu.

Formularze zgłoszeniowe w pierwszym etapie przejdą ocenę formalną na podstawie przygotowanego formularza. Drugim etapem rekrutacji jest ocena merytoryczna, na podstawie formularza, polegająca na wyłonieniu spośród osób, które przeszły rekrutacje formalną tych, które spełniają kryteria przedstawione w ofertach zatrudnienia. W przypadku oferty na stanowisko, gdzie przewiduje się zatrudnienie 1 osoby, kierować się będzie na rozmowę do 5 kandydatów, a w przypadku wymaganej większej liczby osób na dane stanowisko, liczba kandydatów uwarunkowana będzie ilością oraz kwalifikacjami osób, które przeszły ocenę merytoryczną. Osoba wyłoniona przez Pracodawcę będzie zobowiązana podpisać Deklarację przystąpienia do Projektu.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie powiadomione zostaną telefonicznie, mailowo bądź listownie.