Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / marzec 2011 / Termin składania wniosków o płatność

Termin składania wniosków o płatność

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w związku ze zmianą "Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" za termin składania wniosku o płatność uznaje się termin nadania przedmiotowego dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego.

W związku ze zmianą Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie terminu składania wniosku o płatność, a tym samym zgodnie z zapisem

„Za termin złożenia wniosku o płatność do właściwej IP / IW (IP2) uznaje się termin nadania przedmiotowego dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego, przy czym jeżeli termin złożenia wniosku o płatność przypadałby w dzień wolny od pracy wówczas uznaje się, ze wniosek o płatność jest złożony terminowo, jeśli zostanie nadany w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy"

informujemy, iż wnioski o płatność należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na dzienniku podawczym lub przysłać drogą pocztą na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

pl. Na Stawach 1

30-107 Kraków

Tym samym nie ma możliwości składania wniosków o płatność w Zespołach Zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy jakimi są zespoły w Nowym Sączu i Tarnowie.