Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / marzec 2011 / WUP Kraków ocenił sytuację na rynku pracy

WUP Kraków ocenił sytuację na rynku pracy

W poniedziałek Sejmik przyjął ocenę sytuacji na rynku pracy Województwa Małopolskiego w 2010 roku. Ocena została zatwierdzona uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 roku.

Dokument w syntetyczny sposób omawia sytuację i zmiany, jakie zaszły na rynku pracy województwa małopolskiego w roku poprzednim (na tle tendencji ostatnich lat oraz w odniesieniu do danych ogólnopolskich). Przedstawia również realizację polityki Samorządu Województwa w obszarze rynku pracy. 

Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego zawiera następujące rozdziały:

1. Wskazania dla polityki rynku pracy w Małopolsce
2. Demografia i rynek pracy
3. Gospodarka
4. Edukacja i kształcenie ustawiczne
5. Realizacja regionalnej polityki rynku pracy

Rozdział 1 przedstawia wskazania dla kierunków działania Samorządu Województwa w roku 2011 w obszarze rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich.

Rozdziały 2-4 zawierają diagnozę zmian, jakie zaszły w 2010 r. na rynku pracy w kontekście sytuacji gospodarczej oraz w obszarze edukacji i kształcenia ustawicznego. Każdy
z rozdziałów zakończony jest krótkim podsumowaniem jego treści.

Rozdział 5 przedstawia założenia polityki Województwa przyjęte na 2010 r., pokazuje działania podjęte dla realizacji tych założeń, a także działania, które były kontynuowane z lat poprzednich.

W Ocenie możemy przeczytać, że:

Małopolska jest w gronie czterech województw, które mają najlepszą sytuację jeśli chodzi o poziom bezrobocia. W 2010 r. zarejestrowanych było ponad 140 tys. bezrobotnych. Małopolanie mają także coraz większy wybór ofert pracy i są coraz lepiej wynagradzani. Analizy pokazują zdecydowany wzrost wynagrodzenia pracowników w ostatnich kwartałach 2010 r. W najbliższym czasie Małopolska będzie jednak musiała poradzić sobie z problemem starzejącego się społeczeństwa.

Zobacz pełny dokument: Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2010.