Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / marzec 2011 / Konserwator - wyniki konkursu na organizatorów form wsparcia

Konserwator - wyniki konkursu na organizatorów form wsparcia

Zostały zatwierdzone listy rankingowe w konkursie w ramach projektu KONSERWATOR – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

Komisja Oceny Ofert złożonych w konkursie na wyłonienie organizatorów zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych zakończyła pracę. Konkursowi towarzyszyło duże zainteresowanie wnioskodawców, a liczba złożonych ofert kilkakrotnie przekroczyła limity miejsc możliwych do dofinansowania w 2011 r., Komisja Oceny Ofert skorzystała ze swoich uprawnień określonych w „Regulaminie działania Komisji Oceny Ofert" i zarekomendowała obniżenie limitu miejsc przyznanych organizatorom o 30%. W ten sposób większa liczba instytucji będzie mogła skorzystać z udziału w projekcie.

Listy rankingowe dotyczące poszczególnych form wsparcia zostały zaakceptowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Do dofinansowania zatwierdzone zostały następujące oferty:

  1. Lista rankingowa nr 1: Oferty zatrudnienia subsydiowanego na rok 2011 (oferty na poz. 1 - 63)
  2. Lista rankingowa nr 2: Oferty zatrudnienia subsydiowanego na rok 2012 (oferty na poz. 1 - 14)
  3. Lista rankingowa nr 3: Oferty staży na 2011 r. (oferty na poz. 1 - 28)
  4. Ogólna lista wnioskodawców.

 

W przypadku, gdy organizator któregokolwiek stanowiska pracy przewidzianego do dofinansowania zrezygnuje z podpisania umowy na jego organizację, propozycja organizacji stanowiska pracy zostanie zaproponowana wnioskodawcom aktualnie nieobjętych dofinansowaniem z kolejnych miejsc na liście rankingowej.

Lista rankingowa nr 2 będzie weryfikowana w IV kwartale 2011r. Będzie to dotyczyć wnioskodawców, którzy zostali objęci dofinansowaniem dotyczącym zarówno zatrudnienia subsydiowanego na 2011, jak i 2012 r. (lista rankingowa nr 1 i 2). Wnioskodawcom, którzy zadeklarowali w swoich wnioskach zatrudnienie osób po zakończeniu uczestnictwa w projekcie i nie wywiążą się ze swoich postanowień w 2011 r. (w części bądź całości), będą proporcjonalnie zmniejszane liczby stanowisk pracy do dofinansowania w 2012 r. bądź też będą oni wykreśleni z listy rankingowej nr 2.