Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / kwiecień 2011 / "Od spotkania do składania wniosków w ramach POKL"

"Od spotkania do składania wniosków w ramach POKL"

W dniu 4 kwietnia 2011 r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie informacyjne z cyklu „Od spotkania do składania wniosków w ramach PO KL".

Spotkanie zorganizowane zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie- Zespół Zamiejscowy w Tarnowie na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu. Przedsięwzięcie miało na celu przekazania informacji o możliwościach aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności kwestii związanych z możliwością wsparcia oferowanego w ramach Działań 6.3, 7.3, 9.5 PO KL. Przedstawiono również nową konstrukcję oraz instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie, informacje dot. zmian w zasadach finansowania i zasadach oceny wniosków w ramach PO KL.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnej społeczności gminy Nowy Wiśnicz. W trakcie spotkania, P. Halina Juszczyk przedstawiciel Małopolskiego Partnerstwa Instytucji w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Szkoleń, w imieniu WUP w Krakowie zaprosiła do aktywnego włączenia się w promowanie rozwoju osobistego i wspólnej organizacji Małopolskiego Dnia Uczenia się przez całe życie, które odbędzie się 8 czerwca br. w całej Małopolsce. Poinformowała również, o możliwości przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu MPI.

 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Zgromadzeni dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z pozyskiwaniem środków z EFS, jak równiez zadawali wiele pytań dot. m.in. nowej konstrukcji wniosku o dofinansowanie, sposobu opisu działań, opisu produktów i wskaźników, możliwych form zatrudniania personelu w projekcie, procentowego poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem oraz poziomu kosztów zarządzania w projekcie oddolnych inicjatyw lokalnych.