Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / kwiecień 2011 / Lepiej, szybciej, sprawniej - urzędnik dla biznesu

Lepiej, szybciej, sprawniej - urzędnik dla biznesu

Takie jest hasło kampanii organizowanej przez projekt WUP Kraków „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”.

Podstawowym celem kampanii jest zwiększenie świadomości o tym, że potencjał zasobów ludzkich jest jedną z podstawowych przewag inwestycyjnych regionu.  Kluczem do osiągnięcia tego założenia jest włączenie do akcji podmiotów, które na co dzień obsługują inwestorów, aby swoim autorytetem i doświadczeniem wspierały jej ideę. Podmioty te to przede wszystkim urzędy miast i gmin, powiatowe urzędy pracy, organizacje pracodawców, inkubatory przedsiębiorczości, a także akademickie biura karier i starostwa powiatowe.

Wiosną tego roku w ramach Partnerstwa organizowane są spotkania z decydentami lokalnymi w czterech powiatach w Małopolsce (18 maja – Nowy Sącz, 30 maja – Oświęcim, 1 czerwca – Kraków, 3 czerwca – Tarnów).  Podczas tych spotkań zostanie zarysowana strategia dotarcia do inwestorów i przekonywania ich, że warto założyć lub rozwijać firmę właśnie w tych powiatach.

Ważną częścią spotkań będzie informacja nt. planowanych inwestycji oraz analiza atrakcyjności inwestycyjnej powiatów, którą przedstawią reprezentanci Departamentu Obsługi Inwestora z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Podczas spotkań zostanie zaprezentowana, przygotowana w ramach projektu, oferta szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje pracowników instytucji, których zadaniem jest obsługa pracodawców. Istotnym elementem spotkań będzie również wyczulenie instytucji na potrzeby informacyjne inwestorów. W tym celu zostanie wypracowany system przekazywania danych, które posłużą do tworzenia ofert inwestycyjnych.

Wspomniane spotkania z lokalnymi decydentami to jeden z wielu elementów kampanii „Lepiej szybciej, sprawniej – urzędnik dla biznesu”. Projekt „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych” planuje szereg inicjatyw mających na celu poprawę jakości obsługi inwestora w Małopolsce.

Partnerstwo w swych szeregach skupia ponad 100 małopolskich instytucji, które mają do czynienia z rynkiem pracy i obsługą inwestora w zakresie zasobów ludzkich (m.in. urzędy miast i gmin, urzędy pracy, prywatne agencje zatrudnienia, związki zawodowe czy akademickie biura karier). Zrzeszone w Partnerstwie podmioty wytypowały swych pracowników, którzy przeszli cykl szkoleń organizowanych przez projekt. Od tej pory przeszkoleni pracownicy pełnią role Konsultantów – osób odpowiedzialnych za współpracę z pracodawcami w swych instytucjach. W ramach kampanii „Lepiej, szybciej, sprawniej…”  projekt zorganizuje m.in. wspólne warsztaty dla pracowników urzędów pracy oraz prywatnych agencji zatrudnienia, dodatkowy cykl szkoleń dla pracowników instytucji partnerskich, wizyty studyjne w gminach wyróżniających się dobrą obsługą inwestora czy – rozpoczętą już – akcję promocyjną w lokalnych mediach zachęcającą do korzystania z usług Konsultantów.

Zaproszenia na wspomniane spotkania w czterech małopolskich powiatach zostaną wystosowane do podmiotów zrzeszonych w Partnerstwie, ale także do innych instytucji, które mają wpływ na lokalnych rynek pracy, a nie przystąpiły do projektu. Im więcej podmiotów przekona się do wspólnego celu, tym większa szansa na przyciągnięcie inwestorów do Małopolski. Więcej informacji na stronie www.inwestor.wup-krakow.pl.