Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / kwiecień 2011 / Raport z badania uczniów szkół zawodowych

Raport z badania uczniów szkół zawodowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji przedstawia raport z drugiej edycji badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych.

Celem badania było zebranie wyczerpującej informacji na temat młodzieży kształcącej się w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniająceych oraz szkołach policealnych. Informacje dotyczyły planów edukacyjno-zawodowych oraz udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Ponadto stworzono profil psychologiczny ucznia szkoły zawodowej.

Badanie uczniów było pierwszym etapem badania losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce. Drugi, właściwy etap, zostanie przeprowadzony w 2012 r. wśród grupy absolwentów wylosowanej na podstawie danych zebranych podczas badania uczniów.

Całe przedsięwzięcie pokaże ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży, wskaże, które kwalifikacje i umiejętności zdobyte przez nią w szkole zawodowej okazały się przydatne na rynku pracy, a także czy i jak cechy charakteru (zmienne psychologiczne) wpływają na osiągnięcie sukcesu w dorosłym życiu.

Więcej informacji na temat badania oraz sam raport znajduje się na stronie Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.