Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / kwiecień 2011 / Współpraca transgraniczna

Współpraca transgraniczna

Od początku roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje wiele przedsięwzięć z zakresu partnerskiej współpracy na polsko - słowackim rynku pracy oraz promowania mobilności na europejskich rynkach.

Od lutego do kwietnia przeprowadzono zajęcia warsztatowe pn. "Mobilność na europejskim rynku pracy - usługi EURES 2011",  realizowane w ramach Wojewódzkiego Planu Działań EURES na lata 2010-2011 r. . Zajęcia odbyły się w Powiatowych Urzędach Pracy w: Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach i Nowym Targu.  Ostatnie spotkanie z tego cyklu  odbędzie się 13 kwietnia w Sądeckim Urzędzie Pracy. Ponadto, w PUP dla Powiatu Nowosądeckiego przeprowadzono spotkanie informacyjne pn. "Warunki życia i pracy oraz prowadzenie działalności gospodarczej na Słowacji".

5 kwietnia 2011 r. pośrednik Pracy z Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu promował mobilność na europejskim oraz polsko - słowackim przygranicznym rynku pracy, podczas targów pracy OHP w Gorlicach.Ważnym wydarzeniem w Zespole Zamiejscowym w Nowym Sączu było spotkanie w dniu 16 marca,  poświęcone omówieniu  działań przewidzianych w nowo uruchamianym od 1 kwietnia 2011 r. projekcie pn. "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy". W spotkaniu wzięli udział: Anna Aftanasova - Dyrektor Urzędu Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni oraz Andrzej Martynuska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Partnerami w realizacji projektu są: WUP Kraków - partner wiodący oraz PUP dla Powiatu Nowosądeckiego i Urząd Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni.  Na spotkaniu szczegółowo przedyskutowano zadania związane z realizacją projektu.

Pracownicy WUP Kraków ZZ w Nowym  Sączu, wraz z partnerami  z polskich przygranicznych urzędów pracy,  uczestniczyli  również w przedsięwzięciach  realizowanych przez partnerów słowackich. 3 marca 2011 r. na zaproszenie Doradcy EURES z Urzędu Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w Keżmarku,  wzięli udział w spotkaniu roboczym poświęconym przygotowaniu do realizacji działań w ramach grantu EURES w latach 2010/2011.  24 marca Janina Strzałka - Kierownik Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu uczestniczyła w spotkaniu partnerów z polskich i słowackich urzędów pracy, dotyczącym aktualnej sytuacji na transgranicznym rynku pracy, a także omówieniu planowanych działań dla EURES na lata 2011/2012.  Zaś 7 kwietnia  Maria Kmak  uczestniczyła w partnerskim spotkaniu partnerów polskich i słowackich w Czerwonym Klasztorze, które odbyło się na temat wspierania mobilności zawodowej w przygranicznym regionie Zamagurie.

Aktualnie trwają przygotowania do zaplanowanego na 15 kwietnia seminarium  pn. „Mobilność na transgranicznym rynku pracy". Adresatami spotkania są przedstawiciele instytucji z obszaru rynku pracy, edukacji i szkoleń, lokalnych samorządów oraz związków pracodawców. Celem seminarium jest promocja mobilności zawodowej oraz przestrzennej na przygranicznym polsko - słowackim rynku pracy.

Czytaj więcej o współpracy polsko - słowackiej na rzecz mobilności zawodowej na transgranicznym rynku pracy.