Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / maj 2011 / IV Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę”

IV Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę”

Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez "Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń". W tym roku odbędzie się 31 maja w Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji będzie „Uczenie się łączy pokolenia”. Wójtowie, starostowie, partnerzy Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, a także przedstawiciele instytucji dialogu społecznego oraz instytucji kultury zastanawiać się będą nad wspólną odpowiedzialnością władz i mieszkańców za rozwój obywateli oraz efektywniejsze wykorzystanie ich potencjału dla dobra społeczności lokalnych.

O kompetencjach społecznych będzie mówił prof. Zbigniew Nęcki z Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, a o kapitale społecznym w edukacji i na rynku pracy – prof. Urszula Sztandar-Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję również zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania potencjału różnych grup społecznych w celu tworzenia i wzmacniania kompetencji społecznych obywateli.

W dyskusji panelowej, która ma odpowiedzieć na pytania, jak osobowość i środowisko kształtuje kompetencje społeczne mieszkańców oraz jaki wpływ mają one na rozwój lokalny, wezmą udział m.in. dr Magdalena Arczewska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Justyna Kalita, reprezentująca Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Przeczytaj więcej o zeszłorocznej konferencji.