Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / maj 2011 / IV Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę”

IV Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę”

We wtorek, 31 maja w Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie dyskutowano o wspólnej odpowiedzialności władz i mieszkańców za rozwój obywateli oraz efektywniejsze wykorzystanie ich potencjału dla dobra społeczności lokalnych.

Był to temat przewodni IV Konferencji „Małopolska otwarta na wiedzę”.

Uczestniczyli w niej burmistrzowie, wójtowie, starostowie, partnerzy Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, a także przedstawiciele instytucji dialogu społecznego oraz instytucji kultury.

Otwierając konferencję, Roman Ciepiela - wicemarszałek Województwa Małopolskiego, podkreślił, że wzmocnienie kapitału społecznego jest jednym z celów strategicznych samorządu województwa. Potrzebujemy gospodarki opartej na wiedzy - mówił - bo to ona decyduje o rozwoju regionu. Dlatego zawiązaliśmy partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego, dlatego realizujemy projekty, które mają wzmocnić potencjał obywateli, takie jak Edukacyjna Gmina Małopolski, Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych czy Modernizacja Kształcenia Zawodowego. Andrzej Martynuska - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, prowadzący dzisiejszą konferencję, zwrócił natomiast uwagę na fakt, że to właśnie kompetencje obywateli decydują o konkurencyjności regionów. Potrzeba jednak większego powiązania edukacji z praktycznym przygotowaniem do zawodu, nauki z gospodarką  - stwierdził.

Wśród zaproszonych na konferencję gości byli m.in. Agnieszka Kozik z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kamil Bobek z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, którzy przedstawili główne założenia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego - dokumentu, uznanego przez rząd za jeden z dziewięciu kluczowych dla państwa. O kompetencjach społecznych mówił prof. Zbigniew Nęcki z Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, a o kapitale społecznym w edukacji i na rynku pracy - prof. Urszula Sztandar-Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy konferencji mieli również okazję zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie współpracy instytucji publicznych z obywatelem.

We wszystkich wypowiedziach przewijały się słowa: zaufanie, współdziałanie, kreatywność. Chodzi o zaufanie obywateli do siebie nawzajem oraz do państwa. Tylko ono może stać się podstawą do wzięcia odpowiedzialności za sprawy najbliższego otoczenia, a w szerszej perspektywie - państwa, czyli jest w stanie wzbudzić ich kreatywność, którą nazwano jedną z kluczowych kompetencji.

W dyskusji panelowej, która miała odpowiedzieć m.in. na pytania, jak wykorzystywać potencjał tkwiący w mieszkańcach oraz czy opłaca się inwestowanie w rozwój kompetencji, wzięli udział: dr Magdalena Arczewska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Joanna Orlik z Małopolskiego Instytutu Kultury i Krzysztof Görlich, przedstawiciel firmy ASPEN RES sp. z o.o.

Organizatorem konferencji był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń".