Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / maj 2011 / VI seminarium z cyklu „Informacja to drogowskaz”

VI seminarium z cyklu „Informacja to drogowskaz”

We wtorek 24 maja br. odbyło się seminarium „Mobilność na europejskim rynku pracy". Było to już kolejne, szóste seminarium z cyklu „Informacja to drogowskaz" zorganizowane wspólnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Zamiejscowy w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Uczestnikami seminarium byli pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, Gminnych Bibliotek Publicznych powiatu tarnowskiego oraz pracownicy Centrum Informacji i  Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie.

VI Seminarium z cyklu „Informacja to drogowskaz" było zrealizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie „Otwieramy drzwi".

 

Tematyka VI Seminarium w całości poświęcona została zagadnieniom aktywności zawodowej na rynku pracy, w obszarze związanym z mobilnością na europejskim rynku pracy w dwóch aspektach - mobilności zawodowej i geograficznej. Po prezentacji wprowadzającej do tematu uczestnicy pracowali w grupach, zgodnie z metodą World Cafe (Światowej Kawiarenki).

 

 

Praktyczny wymiar mobilności na rynku pracy zilustrowany został w czasie prezentacji  „Mobilność zawodowa bibliotekarzy" przedstawiciela MBP w Tarnowie oraz Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji „Potencjał migrantów a małopolski rynek pracy".

 

 

 

 

Tematykę seminarium wzbogaciło wystąpienie Pani Prezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krakowie, która pokreśliła znaczenie aktywności bibliotek w środowisku i ich wpływ na mobilność mieszkańców.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, sprzyjającej powstawaniu nowych pomysłów.