Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / czerwiec 2011 / 1 lipca rozpoczęliśmy polską Prezydencję!

1 lipca rozpoczęliśmy polską Prezydencję!

Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje Prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej.

1 lipca 2011 roku Polska objęła Przewodnictwo w Radzie UE.

W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo.

Samorząd Województwa Małopolskiego również włączył się w organizację wydarzeń podczas półrocznej Prezydencji. Komisja Europejska przyznała Województwu Małopolskiemu tytuł lokalnego koordynatora, współgospodarza Seminarium Wpływ kryzysu na sytuację starszych pracowników, obrazującego sytuację starszych pracowników na europejskim rynku pracy w aspekcie utrzymującej się recesji i wysokiej stopy bezrobocia. W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego wydarzenie jest koordynowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dwudniowe warsztaty odbędą się 20-21 października w Krakowie i zgromadzą przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz polskiego rządu, publicznych służb zatrudnienia, związków zawodowych oraz firm szkoleniowych. Więcej o Seminarium już wkrótce.

Więcej o polskiej Prezydencji dowiecie się Państwo na stronie:

http://www.malopolska.uw.gov.pl/Prezydencja/

oraz

http://prezydencjaue.gov.pl.