Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / czerwiec 2011 / 5 lat doświadczenia Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

5 lat doświadczenia Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

17 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca badanie małopolskich pracodawców oraz 5 lat Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

Na początku spotkania Andrzej Martynuska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przedstawił osiągnięcia Urzędu w ciągu 5 lat działalności projektu. Podkreślił, że: "Obserwatorium dostarcza dane potrzebne urzędowi w codziennych działaniach.  Jednocześnie angażując w przedsięwzięcia badawcze szerokie grono osób i instytucji zewnętrznych - tworzymy informacje adekwatne do ich potrzeb oraz staramy się rozwijać sieć współpracy".

Podczas spotkania uczestnicy odpowiadali na pytania: Jacy pracownicy byli najbardziej pożądani na rynku pracy w 2010 roku? W jakich zawodach pracodawcy mieli problemy z rekrutacją? Jakie luki kompetencyjne dostrzegli? Jakim potencjałem dysponują firmy szkoleniowe?

W swoim wystąpieniu Joanna Urbanowicz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego zaznaczyła, że: Planowanie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu nie jest możliwe bez odpowiedniego zaplecza informacyjnego. Niezbędne jest zatem powiązanie prowadzonyh badań i analiz z procesami decyzyjnymi.  Małopolskie Obserwatoria Rozwoju Regionalnego stanowią istotny instrument wykorzystywany do prowadzenia polityk województwa.

Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski:

 

Konferencja była podzielona na trzy bloki tematyczne:

  • „Wyniki badań a decyzje",
  • „Czego brakuje pracodawcom na rynku pracy?",
  • „Zapotrzebowanie na zawody - jak to robią inni w Europie".

Podczas konferencji odbyła się również premiera wyników badania Zapotrzebowanie na pracowników wśród małopolskich pracodawców - najnowszego raportu Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Wyniki pokazują, że na rynku pracy w Małopolsce potrzeba przede wszystkim wyspecjalizowanych pracowników fizycznych. Kandydat powinien być przygotowany do pracy w takim zakresie, by jego szkolenie nie generowało dużych kosztów. Przedsiębiorcy najbardziej cenią staż pracy, natomiast sektor publiczny punktuje najwyżej wykształcenie oraz wyuczony zawód. Małopolska zmaga się  również z niedopasowanie popytu i podaży na rynku. Wyniki badania przedstawiła Antonina Michalska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Każdorazowo po wystąpieniach odbywały się panele dyskusyjne z udziałem ekspertów: pracodawców, przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, prywatnych agencji zatrudnienia, decydentów, środowiska akademickiego oraz gości zagranicznych.

Panel dyskusyjny z udziałem decydentów, przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia oraz środowiska akademickiego:


Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli pracodawców, prywatnych agencji zatrudnienia:

 

Panel dyskusyjny z udziałem gości zagranicznych, przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, środowiska akademickiego:

Organizatorem wydarzenia było Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Obserwatorium obchodzi w tym roku pięciolecie działalności. Konferencja zorganizowana była przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Prezentacje: