Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / czerwiec 2011 / IV Warsztaty Planistyczne MPKU

IV Warsztaty Planistyczne MPKU

Wczoraj w krakowskim hotelu Qubus już po raz czwarty odbyły się Warsztaty Planistyczne Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Organizowane corocznie stanowią ważny element dialogu społecznego na temat regionalnej polityki uczenia się przez całe życie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 25 instytucji działających w obszarze szeroko pojętego uczenia się. Celem Warsztatów było przedstawienie diagnozy sytuacji dotyczącej uczenia się przez całe życie w Małopolsce oraz opracowanie rekomendacji na przyszłość.

Warsztaty rozpoczęły się od sesji plenarnej, w trakcie której zaprezentowano:

  • informacje na temat realizacji rekomendacji Warsztatów Planistycznych z lat 2008, 2009, 2010 – prezentacja Karoliny Fudali z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;
  • informacje dotyczące realizacji Małopolskiego Protokołu na rzecz Kształcenia Ustawicznego – prezentacja Karoliny Fudali z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;
  • diagnozę sytuacji w obszarze uczenia się przez całe życie w Małopolsce na podstawie dokumentu „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2010 roku” – prezentacja Justyny Zapały-Więch z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty, w trakcie których uczestnicy pracowali w czterech grupach tematycznych: dzieci i młodzież ucząca się, osoby pracujące, osoby bezrobotne, osoby 50+. Opracowano rekomendacje dla realizacji polityki uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem specyficznych potrzeb poszczególnych grup społecznych.

Warsztaty były pierwszym z cyklu spotkań służących zaplanowaniu działań dotyczących realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w perspektywie 2020 roku. Efektem cyklu spotkań ma być wypracowanie dokumentu strategicznego w zakresie uczenia się przez całe życie – zgodnie z rekomendacjami w dokumencie krajowym „Perspektywa uczenia przez całe życie” oraz bardziej szczegółowego planu wykonawczego do 2015 roku.

Zapoznaj się z wystąpieniami uczestników Warsztatów.