Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / czerwiec 2011 / Małopolski Dzień Uczenia się przez Całe Życie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

Małopolski Dzień Uczenia się przez Całe Życie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie zaprasza na Małopolski Dzień Uczenia się przez Całe Życie w dniu 8 czerwca 2011 w godz. 12.00 -17.00

w programie:

  1. Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi, w ramach poradnictwa całożyciowego  - w tym badanie zainteresowań zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych oraz kwestionariusza zainteresowań zawodowych (12.00-16.00)
  2. Indywidualna informacja zawodowa na odległość  - Zdalne stanowisko ds. informacji zawodowej - dla osób, które osobiście nie będą miały możliwości wzięcia udziału w działaniach realizowanych podczas przedsięwzięcia. Dzięki dostępowi on-line za pomocą skype'a, zainteresowani będą mogli uzyskać informacje z obszaru m.in.: edukacji, rynku pracy i szkoleń. Kontakt skype'a: CentrumTar (12.00-17.00)
  3. Zajęcia aktywizacyjne
    • Pisanie życiorysu i listu motywacyjnego - udział w zajęciach grupowych, tematycznie związanych z prezentacją kwalifikacji zawodowych i historii zatrudnienia, umożliwi zainteresowanym osobom nabycie i rozwinięcie niezbędnych umiejętności w tym zakresie. (12.00-16.00)
    • Twoja przyszłość, twoja kariera - dla osób podejmujących decyzje edukacyjno - zawodowe. Dzięki aktywnej formie, uczestnicy określą swój potencjał osobisty. Nauczą się jak wykorzystać posiadane zasoby w rozwoju edukacyjno - zawodowym (12.00-14.15 oraz 14.30-16.45)

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w  Tarnowie, al. Solidarności 5 -9, I piętro, p.135,  tel. 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl