Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / czerwiec 2011 / Raport z badań - zapotrzebowanie na pracowników w Małopolsce

Raport z badań - zapotrzebowanie na pracowników w Małopolsce

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zaprasza do zapoznania się z raportem "Pracodawca - Rynek - Pracownik", podsumowującym drugą edycję badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców.

W opracowaniu przedstawiona została aktualna struktura zatrudnienia w małopolskich przedsiębiorstwach, ich plany w zakresie zatrudniania oraz zwalniania pracowników, wykorzystywane metody rekrutacji, a także trudności z nią związane. Ponadto omówiono deficyty umiejętności zaobserwowane wśród pracowników oraz związaną z nimi politykę szkoleniową firm.

Raport dostępny jest w serwisie Obserwatorium.

Badanie jest realizowane na bazie metodologii oraz narzędzi wypracowanych w ramach projektu systemowego Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.