Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / czerwiec 2011 / Zapraszamy do udziału w konkursie „Ludzka twarz EFS”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Ludzka twarz EFS”

Trwa V edycja konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS" . Konkurs ma pokazywać, że środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) rzeczywiście trafiają do ludzi, którzy dzięki nim mogą zmieniać swoje życie.

Konkurs pokazywać ma historie ludzi, których życie zmieniło się dzięki projektom i środkom EFS, promować efekty i pokazać szanse, jakie fundusz stwarza. Celem V edycji konkursu jest w szczególności promocja wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych, a także do osób w wieku 50+.

Nadsyłane na konkurs prace powinny przedstawiać sylwetki i losy osób, które skorzystały ze wsparcia EFS, zachęcić innych do uczestnictwa w projektach i poszukiwania form wsparcia, przekonać, że środki EFS nie są przeznaczone dla wybrańców i pokazać, że pozytywne zmiany w życiu uczestników nie są chwilowe. Jak podkreślają organizatorzy konkursu, pracownikom instytucji wdrażających programy dofinansowane z EFS trudno uciec od terminologii stosowanej w dokumentach, rzadko też mają możliwości, by śledzić losy uczestników projektów, poznać ich opinie na temat udzielonego wsparcia i jego efektów.

 Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do 9 września. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i statuetki "Dziennikarz przyjazny EFS", a także wezmą udział w wizycie w jednej z instytucji UE organizowanej przez Przedstawicielstwo KE w Polsce. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.ludzkatwarzefs.pl.

Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Departamentem Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Konkurs odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Mediów i Instytutu Spraw Publicznych.