Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2012 / październik 2012 / Ruszają warsztaty lokalne MPKU

Ruszają warsztaty lokalne MPKU

Prezentacja Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy oraz kontynuacja tworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju kwalifikacji i kompetencji na lokalnym rynku pracy – to główne założenia warsztatów lokalnych organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przy wsparciu Partnerów Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. Na przełomie października i listopada odbędzie się w sumie 5 spotkań.

29 października – Myślenice, 5 listopada – Olkusz, 6 listopada – Brzesko, 13 listopada – Wieliczka, a 20 listopada – Proszowice – tak przedstawia się harmonogram warsztatów, podczas których działające na danym terenie instytucje będą miały okazję podyskutować o kierunkach rozwoju oraz zasadach współpracy międzyinstytucjonalnej określonych w Programie Strategicznym. Dokument ten wyznacza priorytety dla regionalnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi oraz wskazuje przedsięwzięcia strategiczne.

Organizatorzy liczą na zaangażowanie instytucji w wypracowanie propozycji projektów i działań w perspektywie 2020 roku, które realizowane na poziomie lokalnym mają przysłużyć się osiągnięciu celów i wskaźników przyjętych w Programie. Spotkania będą zatem okazją do wypowiedzenia się na  temat możliwości wspierania w najbliższej przyszłości kwalifikacji i kompetencji mieszkańców, również w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na temat tworzenia lokalnych platform współpracy na rzecz rozwoju kwalifikacji i kompetencji mieszkańców.

Więcej informacji na temat warsztatów lokalnych można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, kontaktując się z Haliną Juszczyk: 12 619 84 82, e-mail: hjus@wup-krakow.pl lub Karoliną Fudali: tel. 12 428 78 53, e-mail: kfud@wup-krakow.pl.