Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2012 / listopad 2012 / Doradca zawodowy dla gimnazjalisty

Doradca zawodowy dla gimnazjalisty

W tym tygodniu Kuratorium Oświaty w Krakowie rozpoczyna cykl konferencji poświęconych przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia – „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum”. Współorganizatorem cyklu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Poradnia Psychologiczno-Psychologiczna nr 2 i nr 3 w Krakowie, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (członkowie Małopolskiego Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego).

Podczas spotkań z dyrektorami szkół gimnazjalnych zostaną omówione wnioski z badania ankietowego „Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach województwa małopolskiego". Uczestnicy będą również dyskutowali nad organizacją doradztwa zawodowego  w gimnazjum. Zostanie przedstawiona sytuacja na małopolskim rynku pracy w kontekście sytuacji  ludzi młodych. Ciekawym punktem konferencji będzie „Festiwal zawodów 2013" - czyli małopolski sposób na zawodoznawstwo dla gimnazjalistów.

Konferencje odbędą się:

27.11.2012 r. (wtorek) w Tarnowie, Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego,
ul. Szujskiego 13, dla dyrektorów gimnazjów z terenu powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, m. Tarnowa.

28.11. 2012 r. (środa) w  Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Biznesu - NLU w Nowym Sączu, duża aula w budynku C, ul. Zielona 27, dla dyrektorów gimnazjów z terenu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, m. Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego.

29.11.2012 r. (czwartek) w Zatorze,: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze, plac Jana Matejki 1, dla dyrektorów gimnazjów z terenu powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego.

30.11.2012 r. (piątek) w Krakowie, Zespól Szkół Zawodowych nr 1, ul, Rzeźnicza 4, dla dyrektorów gimnazjów z terenu powiatów: krakowskiego, m. Krakowa, miechowskiego, olkuskiego, proszowickiego, wielickiego.