Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2012 / listopad 2012 / Wiceminister Jacek Męcina z wizytą w WUP Kraków

Wiceminister Jacek Męcina z wizytą w WUP Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie gościł wiceministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Jacka Męcinę. W spotkaniu, które miało miejsce 26 listopada 2012r., wzięli udział także dyrektorzy małopolskich powiatowych urzędów pracy.

Zaprezentowano rozwiązania dotyczące wprowadzania systemu kontroli zarządczej do prac Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, stanowiące element realizacji w latach 2009 - 2011 projektu WUP w Krakowie pt. „Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce". Pani Ewelina Górecka z PUP w Chrzanowie przedstawiła metodologiczne i techniczne aspekty dostosowania systemu do potrzeb instytucji. Z kolei Pan Krzysztof Banach z WUP w Krakowie przedstawił sposób wyznaczania celów, kryteriów i zadań dla systemu.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Pan Andrzej Martynuska określił problemy, z jakimi borykają się instytucje rynku pracy. Zwrócił uwagę na brak pełnej i rzetelnej diagnozy funkcjonowania powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, a także różnorodność celów i oczekiwań stawianych przed publicznymi służbami zatrudnienia. Poruszone zostały również zagadnienia związane z wymuszoną obowiązującym porządkiem prawnym biurokratyzacją zadań realizowanych przez  PUP-y oraz WUP-y (działalność PSZ opiera się na 65 ustawach oraz 33 rozporządzeniach). Jeden z ważniejszych punktów wystąpienia dotyczył prywatyzacji usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego w kontekście poprawy jakości oraz dostępności tych usług.

Wiceminister Jacek Męcina przedstawił założenia dotyczące wyznaczania kierunku dalszego funkcjonowania urzędów pracy oraz tworzenia nowych instrumentów finansowania usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia. Poinformował także o planowanych zmianach w zakresie sposobu rozliczania ubezpieczeń zdrowotnych oraz zadań pełnionych przez doradców zawodowych i pośredników pracy. Ważnym elementem spotkania okazała się dyskusja nad instrumentarium współpracy powiatowych urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej.

Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów PUP, Pani Wiesława Drabek-Polek zwróciła uwagę m.in. zagadnienia związane z zasiłkami dla bezrobotnych, działalnością Centrów Aktywizacji Zawodowej, możliwością likwidacji przygotowywanych dla każdego bezrobotnego i poszukującego pracy Indywidualnych Planów Działania oraz o niewystarczającej  sprawności funkcjonowania programu SYRIUSZ.

Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy zostali poproszeni przez Pana Wiceministra o przygotowanie koncepcji poprawy funkcjonowania urzędów oraz usług przez nie świadczonych i przekazania jej do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.